Justisminister Merrick Garland har kastet Peter Navarro og Steve Bannon i fengsel for å ha påberopt seg såkalt executive privilege, dvs. de er unntatt fra vitneplikten fordi de arbeidet for Trump. Nå beskytter Garland president Biden med samme argumentasjon og ignorerer glatt pålegg fra Kongressen om å utlevere lydbåndene med intervju av Biden.

Det er ikke bare en lov for Loke og en for Tor. Det er Loke som forfølger Tor.

En som ikke finner seg i en så skrikende urettferdighet er representanten Anna Paulina Luna (R-Fl.). Hun ga sist uke Garland frist til fredag med å utlevere lydbåndene. Hvis ikke ville hun sende Capitol Police for å hente justisministeren.

Men da grep Speaker of the House, Mike Johnson, inn. Han nektet å være med på noen arrestasjon. Han kunne strekke seg til en anklage om forakt for Kongressen. Det medfører 10.000 dollar i bot per dag og pengene må betales av Garland personlig.

Men heller ikke det er effektuert.

Representanten Andy Biggs:

«Takk og lov for Ana Paulina Luna. Men vi får ikke engang flertall for å faktisk holde Merrick Garland og bringe ham inn, der sersjanten holder ham i varetekt til han gir oss lyden av det spesialadvokatintervjuet med Joe Biden. Vi vil sannsynligvis ende opp med en bot på 10 000 dollar om dagen, men de kommer umiddelbart til å sette en kjepp i hjulet på det. Og det er problemet. Vi må skape balanse, for når du gjør det, vil denne typen ting – der de går etter folk som Steve Bannon, Peter Navarro og andre – tørke ut fordi de opplever den samme smerten, og de ønsker ikke å oppleve den smerten.»

Det største problemet er ikke Demokrater. De holder sammen som erteris. Det største problemet er Republikanere som nekter å sette hardt mot hardt overfor Demokrater.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.