I debatter har Biden anklaget Trump for å ville fjerne sosiale sikkerhetsnett og favorisere de rike. Det er en korrekt beskrivelse av hans egen politikk. Helseforsikringer blir billigere for store kunder. Små selskaper har oppnådd rabattene ved å gå sammen. Det smutthullet vil Biden tette.

Representanten Tim Walberg fra Michigan har lagt frem et lovforslag som tar sikte på å hindre arbeidsdepartementet i å frata små selskaper muligheten til å gå sammen.

«President Biden har gått til valg på å senke helsekostnadene for hardtarbeidende amerikanere, men hans regulatoriske agenda forteller en helt annen historie», sier Walberg til FOX Business. «Biden har forsøkt å oppheve en regel fra Trump-tiden, som både senker helsekostnadene og utvider helsetilbudet for arbeidende amerikanere og små bedrifter. Dette er nok et eksempel på at Biden sier én ting, men gjør noe annet på bekostning av det amerikanske folket.»
Politikken som Trump-administrasjonen innførte, gjorde det mulig for små bedrifter å slå seg sammen for å få den samme satsen som større bedrifter får.

«Trump-æraens AHP-regel utjevner spillereglene for små bedrifter, som kan slå seg sammen for å få tilsvarende bulkpriser som store selskaper nyter godt av», sier Walberg. «Dessverre fortsetter Biden-administrasjonen sitt ulogiske engasjement for å reversere Trumps vellykkede politikk. Jeg er stolt over å fortsette å lede kampen i Kongressen mot Bidens forsøk på å drive opp helsekostnadene og begrense alternativene for hardtarbeidende amerikanere.»

Dette har vært Bidens angrepsvinkel helt siden 2020. Han beskylder Trump for å favorisere de store og rike, og det er nettopp det han gjør selv.

https://www.foxbusiness.com/politics/gop-rep-proposes-legislation-blocking-biden-rescinding-trump-rule-expanded-association-health-plans

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.