Biden er i ferd med å vekke et raseri blant amerikanere. Etter 9/11 vervet tusenvis av amerikanere seg for å bekjempe terror. Nå føler de seg forrådt av en administrasjon som betrakter Taliban som en partner de kan gjøre forretninger med, eller enda verre: en de står side ved side med. Hva er hensikten når USA overlater lister over amerikanske borgere og afghanske samarbeidspartnere til Taliban?

Eller når øverstbefalende for Central Command, MacKenzie, sier de har et sikkerhetssamarbeid med Taliban. Amerikanere flest tror ikke det de hører. Men det føyer seg inn i et mønster som begynner å bli stadig tydeligere: Administrasjonen har null problemer med å samarbeide med islamister. De importerer tusenvis av afghanere til USA, på bekostning av amerikanske borgere. Dette sier Joe Klein, som stiller til kongressvalg. Han mistet kona si i Syria like etter at Trump tiltrådte. Begge var spesialsoldater. Klein vil ta et oppgjør med «krigspartiet», de som har gjort seg fete på tyve års krig.

Soldatene blødde, og folk hjemme i Washington ble rike. Ikke rart de vil at krigen skal fortsette.

Men underveis har det skjedd noe med dem. De er blitt kynikere og ondskapsfulle. Det er ikke lenger jihadister som er deres fiende. Det er amerikanere som velger Amerika.

Glenn Beck gir et meget sterkt vitnemål: Han er i regionen rundt Afghanistan for å evakuere kristne konvertitter fra Afghanistan. Han forteller at State Department gjør hva de kan for at han ikke skal lykkes. De ligger på tråden til utenlandske regjeringer og truer dem til ikke å samarbeide med Glenn Beck.

De er blitt anti-kristelige.

Vesten står oppe i en stor åndskamp.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.