Ifølge Dagens Næringsliv har staten har inngått minst 560 taushetsavtaler fra 2011 og fram til i dag. I 110 av disse er det egne klausuler som bestemmer hvordan arbeidstakeren skal snakke om den gamle jobben, og 40 av avtalene har formuleringer om straff ved avtalebrudd.

Rundt 190 tidligere ansatte i norske helseforetak og sykehus har signert avtaler som binder dem til taushet.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helsedepartementet sier at fordi helseforetakene er selvstendige rettssubjekter, kan ikke departementet selv gå inn i avtalene.

– Vi vil i stedet gjennom eierdialogen med helseforetakene være helt tydelig på at det ikke er lov til å begrense retten til innsyn gjennom avtale, sier Bekeng.

Han legger til at de oppfordrer helseforetakene til å ta kontakt med tidligere ansatte som de har inngått avtale med, for å understreke at taushetspliktbestemmelse som ligger i den enkelte avtale, ikke er gjeldende.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.