Innenriks

I en globalisert tidsalder er det påfallende hvor lite ansvar politikere tar for sin egen befolkning. Man skulle tro at norske politikere i utgangspunktet har sitt eget folks ve og vel som utgangspunkt, men sjelden blir deres motstand mot å beskytte sitt eget folk bedre gjort rede for enn i dagens Klassekampen. For det har vakt oppsikt at det største helseforetaket i Norge, Helse Sør-Øst, har inngått en stor avtale om tjenesteutsetting av IT-kontrakter verd seks til syv milliarder kroner med det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Ifølge Klassekampen fører avtalen til at 150 ansatte blir overført fra Helse Sør-Øst eget selskap Sykehuspartner og over til HPE.

De ansattes fagforeninger frykter at arbeidsplassene vil havne i utlandet, og professor ved BI, Petter Gottschalk, sier til Klassekampen at han tror at IT-driften på sikt vil havne på Filipinene, som er gode på drift av infrastruktur:

Å outsourca IT er bra for botnlinja på kort sikt, men ein katastrofe på lang sikt.

Han mener at tjenesteutsetting ofte leder til at jobber blir flagget ut til lavkostland der arbeidskraften er billig, noe som gjør at det er mer rasjonelt å  bruke arbeidsintensive metoder fremfor å investere i ny teknologi:

Det gjer at selskapet blir sett teknologisk tilbake. Det angrar dei på når dei på eit tidspunkt vel å henta desse funksjonane tilbake.

Men helseminister Bent Høie avviser kritikken. Til Klassekampen sier han at saken ikke er hans ansvar:

Denne saka er avgjort, og understreker at helseforetakene gjør det han bedt de om, når de nå konkurranseutsetter ikke-medisinske tjenester.

De ansatte er han ikke bekymret for:

Eg har ingen føresetnad for å seie om arbeidsplassane ender opp i utlandet. Det eg er oppteken av, er at pasientinformasjonen er trygg, og at den ikkje skal ut av landet. Dette dreier seg om IKT-infrastruktur, som er ein del av ein internasjonal marknad.

Han peker på at skal norske bedrifter operere på dette markedet, må de bli konkurransedyktige.

Det er interessant når norske politikere mener at norske arbeidere må komme ned på samme lønnsnivå som arbeidere på Filipinene for å kunne utføre tjenester for den norske stat. Hvor er det da lojaliteten egentlig ligger?