Nytt

Sørlandet sykehus innførte for et par år siden en ordning med tilbud om hijab for ansatte, hvilket innebærer at plagget i likhet med uniformen vaskes av sykehuset hver dag for å garantere hygienen.

Nå er man så fornøyd med ordningen at den ifølge NRK Sørlandet foreslås innført overalt:

Leder av brukerutvalget i Helse Sør-Øst, Alf Magne Bårdslett, mener at alle sykehusene bør innføre egen hijab som passer til arbeidsuniformen.

– Brukerutvalget ønsker at Helse Sør-Øst skal vurdere at alle helseforetakene går til anskaffelse av religiøse hodeplagg som er tilpasset arbeidsuniformer. Det er også viktig at disse omfattes av sykehusets interne retningslinjer for renhold av uniformer, sier han.

Fædrelandsvennen skriver at praksisen ved norske sykehus varierer. Noen lar ansatte bruke privat hijab, mens andre har forbud. Nå ønsker også Oslo universitetssykehus å tilby religiøse hodeplagg.

En helsebyråkrat har etterkommet anmodningen om vurdering:

Derfor har fagdirektør for medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard i Helse Sør-Øst nå sendt ut brev til sykehusene.

Der ber hun om at innføring av religiøse hodeplagg som en del av uniformen vurderes i forbindelse med pasientsikkerhetsarbeidet. Dessuten ber hun sykehusene vurdere om saken skal tas opp i brukerutvalgene.

I tillegg lover hun at saken skal settes på dagsorden i møte mellom fagdirektørene ved alle sykehusene i regionen.

Det kreves vel ikke stor fantasi for å forestille seg at hijab med dette kan bli en del av uniformen ved alle norske sykehus. For hvis spørsmålet koker ned til smittevern og tilbakemeldingene i så måte er gode, hvem vil våge å anføre kulturelle grunner for ikke å akseptere det hele på direkte spørsmål?

Det er ingen tvil om at det fra offisielt hold i Norge ikke bare legges større vekt på krav fra islamister enn på følelsene hos den opprinnelige befolkningen, like sikkert er det at islamister er innvandrere av klasse A, mens de som måtte ha flyktet fra islamismen er innvandrere av klasse B.

Tror man at de sistnevnte også er kjempefornøyd med å få dette symbolet på undertrykkelse i fjeset på sykehusene? Hvem har vi mest lyst til å være på lag med?

 

Fornøyd med sykehushijab
Hijab kan bli sykehusuniform