En dommer i Florida har gitt US Marines Zachary Young rett til å gå til sak mot CNNs Jake Tapper for måten de fremstilte hans selskap på under evakueringen fra Afghanistan. Det kommer ubeleilig for Tapper som skal lede presidentdebatten mellom Trump og Biden torsdag sammen med Dana Bash.

Til forskjell fra tidligere som da Fox News Chris Wallace ledet debatten, blir nå programledernes rulleblad gransket og det er nok å ta av.

Dommeren avsa 12. juni kjennelse for at Young hadde godtgjort at det var grunnlag for erstatninssøksmål mot Jake Tapper og CNN.

«Young har i tilstrekkelig grad lagt frem bevis for faktisk ondskap, uttrykkelig ondskap og en oppførsel som er opprørende nok til å åpne døren for at han kan kreve straffeerstatning», heter det i rettsdokumentet. «Hvorvidt Young til syvende og sist kan vinne frem, er ikke spørsmålet som står foran oss.»

Young, en veteran fra den amerikanske marinen, hevdet at CNN «ødela hans omdømme og virksomhet ved å stemple ham som en ulovlig profitør som utnyttet desperate afghanere» under et innslag på CNNs «The Lead with Jake Tapper» 11. november 2021, som ble delt på sosiale medier og også ompakket til CNNs nettside.

Amerikanere flest har liten respekt for medier og saker som dette bekrefter deres oppfatning. Dommeren sier CNN sendte innslaget selv om internkommunikasjon viser at de visste den ikke hang sammen.

Dommerne skrev: «Young la frem CNN-meldinger og e-poster som viste intern bekymring for fullstendigheten og sannhetsgehalten i reportasjen – historien er ‘et rot’, ‘ufullstendig’, ikke ‘utdypet for digital’, ‘historien er 80 % følelser, 20 % tilslørte fakta’ og ‘full av hull som sveitserost'», men kanalen sendte den likevel.

«Young la også frem en meldingsutveksling han hadde med Marquardt bare timer før publisering, der han ga beskjed om at det var faktiske unøyaktigheter i rapporteringen. CNN publiserte likevel», skrev dommerne, og la til at annen intern kommunikasjon viser at CNN-ansatte «hadde liten respekt» for Young og brukte skjellsord og nedsettende språk når de diskuterte ham privat.

CNNs oppslutning har falt er nå på et nivå med NRKs. Sendingene deres har rundt 500.000 seere.

https://www.foxnews.com/media/cnn-faces-defamation-suit-afghanistan-withdrawal-story-evidence-actual-malice?dicbo=v2-rDLXfV2

Kjøp Thomas Knarviks bøker! In His Name har tidligere ikke vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.