Nytt

Det hemmelige dossieret på 34 sider som CNN gikk offentlig ut med eksistensen av, er slapt og upresist. Det eneste juicy er at Trump under et besøk på Ritz Carlton i Moskva hadde sex med tre prostituerte, i samme presidentsuite som Barack Obama og Michelle bodde i. Trump hadde gjort et ekstra nummer av at de utførte the golden shower i sengen hvor Obamas sov. Russerne skal ikke ha lykkes å få Trump til å gjøre forretninger i Russland, kun golden showers. Thomas Seltzer bemerker på facebook at vi nå forstår hvor det gulrotfargede håret kommer fra. Var det klokt av CNN å gå ut med dette og så overlate til andre å spre detaljene?

Donald Trump virket uopplagt og kjedelig på begynnelsen av pressekonferansen. Han skravlet, sa de samme tingene som vi har hørt hundre ganger før. Var dette den nye presidenten?

Etter en lang utgreiing fra en kvinnelig advokat om hvordan han skulle skille seg fra selskapet ved å overlate det til sønnene Eric og Don, var det tid for spørsmål. Og plutselig våknet Trump.

Det kan synes som Trump trenger motstand for å yte. Etter åtte år med et pressekorps som har vært som PR-agenter for Barack Obama var dette stort politisk show. Er kontrasten noe av forklaringen på Trumps om ikke popularitet, så oppmerksomheten han vekker? Obamas pressekonferanser var gørr kjedelige i sammenligning.

Trump gjorde det klart at han anså den 34 sider lange rapporten for en disgrace, en vanære, en skjensel. CNN har dekket seg bak at de bare omtalte resymeet på to sider, som sjefene fra FBI, NSA og CIA presenterte ham for sist fredag.Men hva hjelper det når Daily Mail og Buzzfeed offentliggjør hele dossieret. Det ligger ute på nett og kan leses her. Rapportene er tynne greier. Kan det være derfor CNN, New York Times og Washington Post valgte bare å omtale eksistensen av resymet og forsøkte å dekke seg bak at det var storyen?

Kritikken rammer også de tre sjefene som orienterte president-elect. De hadde gitt Obama en briefing torsdag, dvs dagen før, og hadde orientert de åtte lederne i Kongressen, Gang of Eight. Når man orienterer så mange mennesker er man garantert at historien lekker ut, skriver New York Times, helt korrekt. Ikke rart Trump var forbannet.

CIA-sjef John Brennan, FBI-sjef James Comey og NSA-sjef Michael Rogers må ha ønsket at historien om den kompromitterende rapporten skulle komme ut. Ni dager før Trump innsettes som president.

Likevel får mediene det til at det er Trump som går til krig mot «tjenestene». Etterretningen som han og landet er avhengig av.

Trump blåser lokket av kjelen og spør om «vi lever i Nazi-Tyskland». Men er det hans som er «deranged», eller er det mediene og politiske motstandere?

Rick Santorum, republikansk senator, var inkludert i CNNs panel og han motsa CNNs fremstilling av at det er Trump som er problemet. Santorum sa rapporten om russisk hacking var utpreget politisert. Det er spesielt at tre viktige organisasjoner legger frem en rapport som forteller president-elect at han ble valgt pga russisk hacking. Så enkelt og innlysende er ikke fakta, sa Santorum. Han hadde snakket med folk på innside som sa at hvis det var russerne hadde de ikke lagt igjen spor. Da hadde de sørget for å ligge tre-fire skritt unna selve phishingen. Hvorfor er ikke noen av disse spørsmålene adressert, spurte Santorum.

Under selve pressekonferansen gikk Trump løs på CNNs reporter da han ville stille spørsmål. – Nei, du slipper ikke til, avbrøt Trump ham og nevnte CNN flere ganger direkte og indirekte som en uanstendig nyhetsorganisasjon.

Det er ikke vanlig stuff, og slett ikke med sweettalkingen av Obama som CNN har levd med i åtte år, at CNN blir skjelt ut live på egen kanal.

Da kamera var tilbake i studio visste ikke Jake Tapper og Wolf Blitzer hvilket ben de skulle stå på. Tapper snakket som en foss og forsøkte å fortelle seerne at CNN hadde sitt på det tørre og aldri hadde sagt eller ment osv. Blitzer så brydd ut, på Tappers vegne. Det var som uttrykket hans sa: Denne kampen taper vi.

Når en tv-kanal må begynne å forsvare seg live mot den nyvalgte presidenten, er det fare for at de trekker det korteste strået. Trump viste at han liker kamp og han gir mer enn han tar. Det gjorde han under valgkampen og det gjorde han nå. Velgerne liker det. De er fed up med medier som vet best.

Trump viste at han har makt og kan bruke den hvis han vil. CNN kommer sammen med Meryl Streep til å rope opp om pressefrihet, men de kommer ikke til å bli hørt hvis de ikke viser litt mer ydmykhet.

Det liberale USA har ikke fått med seg at det politiske tyngdepunktet har forflyttet seg.

CNN eies av verdens største medieselskap Time Warner. Det handler om penger, om kurser, om opsjoner og makt.

Trump viste at han ikke er redd for å utfordre storindustrien. Han nevnte at Ford har endret planer og trodde at General Motors også kom til å gjøre det og flytte fabrikker tilbake til USA.

Vi skal ha mer konkurranse, sa Trump. Det er en skandale at ikke farmasi-industrien har større konkurranse. Vi er verdens største kjøper av legemidler og det er nesten ikke konkurranse.

Biotech-aksjene og farmasiaksjene sank øyeblikkelig.

Dette ser selvfølgelig sjefene og eierne i Time Warner. Hvis de ikke tøyler krigen mot Trump kommer de til å gå en dyster fremtid i møte.

Trump akter å bli sittende i åtte år. Hvor er CNN da?