Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier renten blir liggende på 4,5 prosent og at rentefall er skutt ut i tid. Hun utelukker heller ikke rentestigning under visse forutsetninger.

Wolden Bache hadde et normalitetsperspektiv og et usikkerhetsperspektiv. Det er slett ikke sikkert at det blir rentefall mot slutten av året. Rentefall kan bli skjøvet ut i tid. Et slikt scenarie har vært nevnt før, men sentralbanksjefen understreket det sterkere denne gang.

Wolden Bache skyver inflasjonen foran seg. Det er den som bestemmer renten og den skal bevege seg nedover for at det er forsvarlig å sette renten ned.

Prisveksten lå på 4 prosent i fjor, ekslusive energi. Det er for høyt til at renten kan settes ned. Men det er også en rekke andre faktorer som bestemmer renten og det vil være politiske vurderinger som bestemmer vektingen.

Det alvorlige ved Wolden Baches presentasjon var at hun ikke utelukket rentehevinger hvis prognosene ikke slår til. Det er også underliggende usikkerhet.

Wolden Bache streifer bare innom USA forbigående og da tar hun ikke for seg Biden-regimets pengebruk. Det er trykkingen av penger som driver inflasjonen og den eksporteres til handelspartnere. Det trykkes 1.000 milliarder dollar hver 90. dag.

Saudi-Arabia har forlatt petrodollaravtalen med USA. Hvis dollaren faller vil det få store konsekvenser for oljelandet Norge. Men det er et ikke-tema.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.