Riving av boliger i utsatte områder, inntektskrav for nye leietakere og en folketelling. Dette er noen av forslagene til ny politikk fram mot 2030 Socialdemokraterne foreslår.

– Läget är akut, därför måste vi nu på allvar ta ett grepp om de utsatta områdena, sier Lawen Redar (S) til SvT Nyheter.

Redar har ledet en av arbeidsgruppene.

S ønsker seg en avtale mellom regjeringen og kommuner med utsatte nabolag for å forhindre parallellsamfunn. De vil kopiere Danmark og gjennomføre «strategisk riving» av boliger.

– Familjerna där är tacksamma för att barnen kommer få bättre levnadsvillkor. Vi kan inte hamna på efterkälken.

At forskning angivelig viser liten eller ingen effekt av tiltakene i Danmark bryr ikke Redar seg om.

– Ska vi bara låta läget vara som det är idag? Jag är superfrustrerad över det här. Någonting måste göras.

Å begrense innvandringen er ikke inkludert i planen.

Spre problemene

Et annet forslag fra gruppen er et inntektskrav for dem som flytter inn i vanskeligstilte områder, for å få inn flere innbyggere som er selvforsørgende og ikke bare lavinntektstakere.

– Vi menar att det inte bara är de utsatta områdena som ska ta det stora samhällsansvaret, nu är dags att även andra bostadsområden gör det.

Man kan selvsagt ikke tvinge folk til å flytte inn i områder preget av vold, kriminalitet og elendige skoler. Siden det uttalte målet er at Sverige ikke skal ha utsatte områder må man derfor spre innbyggerne i disse områdene, slik at alle svensker kan ta del i hva masseinnvandringen fører til.

Slik skal man oppnå en «bedre balanse i befolkningssammensetningen» for å motvirke segregasjon og fremme integrasjon. Dette skal ifølge forslaget være et krav for kommunene:

Alle kommuner med utsatte områder må inngå og signere avtaler med staten om relevante tiltak for å fysisk transformere utsatte områder.

Ny integrasjonspolitikk i Sverige: Mer av det samme

Folketelling

Før valget foreslo de borgerlige partiene å gjennomføre en folketelling. Den gangen sa Socialdemokraterna nei, men nå har de endret mening.

– Det är för att få kontroll på var människor bor och få ett tydligt underlag på hur pass allvarlig trångboddheten är, sier Redar.

Forslagene skal presenteres for partiledelsen i august, og endelig vedtas på partikongressen i 2025.

GRUPPENS FORSLAG

1. Nasjonal folketelling

2. Innføre en nasjonal liste med målretting av utsatte områder i Sverige

Listen bør danne grunnlaget for Sverigeforhandlingene om utsatte områder

3. Sverigeforhandlingen: Et Sverige uten utsatte områder

Alle kommuner med utsatte områder må inngå og signere avtaler med staten om relevante tiltak for å fysisk transformere utsatte områder

4. Innføre inntektskrav i alle utsatte områder

Kravene innebærer at både offentlige og private boligselskaper ikke kan ta imot personer som de siste 6 månedene har mottatt sosialhjelp.

5. Flere utleieleiligheter og lavere terskler

  •  Senk terskelen for å flytte inn i utleieboliger utenfor utsatte områder
  •  Nedsette en utredning med oppgave å komme med forslag til hvordan man kan øke andelen allmenne boliger i den totale boligmassen.

6. Fortrinnsrett for personer med akademisk utdanning i utsatte områder

Innføre forrang i boligkøen til leiligheter i utsatte områder for personer med akademiske kvalifikasjoner

7. Nasjonalt tak for andelen utleieleiligheter i utsatte områder

8. Flere eneboliger, rekkehus, kjedehus og tomannsboliger i utsatte områder

Statlige kredittgarantier for nybygging av eneboliger, rekkehus, kjedehus og tomannsboliger i utsatte områder

9. Statlig oppussing av utsatte områder i millionprogrammet

  • Statlige kredittgarantier for ombygging.
  • Nye regler for ombygging, da krav om å oppfylle nye byggestandarder motvirker bærekraftig bygging ved renovering av eksisterende boligmasse.
  • Målrettet ROT-støtte til oppussing av utleieboliger og utemiljøer i utsatte områder

10. Kommunal forkjøpsrett til strategiske tomter

11. Flere rimelige utleieboliger i bydeler uten sosioøkonomiske utfordringer

12. Staten trekker tilbake statlige tilskudd dersom kommunen ikke klarer å fjerne sine utsatte områder – til slutt overtar staten boligområder for å gjennomføre nødvendige tiltak

Kjøp «Europas underlige død» her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.