Mangel på legemidler er et økende problem internasjonalt. Som et lite marked er Norge mer sårbart enn flere andre land for å gå tom for medisiner, skriver Dagsavisen.

«Forsyningsproblemer og legemiddelmangel er en betydelig utfordring i Norge i dag», sier overlege Sigurd Hortemo i Direktoratet for medisinske produkter.

Ifølge ham kan noen forsyningsproblemer løses ved at pasientene får tilbud om utenlandske medisiner med samme virkning. Samtidig understreker han at mangel på legemidler er et betydelig problem.

«Mange situasjoner løses ved at pasientene får tilbud om utenlandske legemidler med samme virkestoffet, men i noen tilfeller må legen vurdere å bytte til annen behandling», skriver Hortemo i en e-post til Dagsavisen.

Tidligere i vår kunne man lese at flere reseptbelagte legemidler var mangelvare i norske apotek. Blant dem var hormonplaster for kvinner, ADHD-medisiner, noen typer antibiotika og diabetesmedisinen Ozempic, som også brukes til behandling av fedme. Nå er det tomt for Antabus, et legemiddel som sammen med annen behandling kan hjelpe personer med alkoholavhengighet.

I Europa er forsyningsproblemer med legemidler også et økende problem. De vanligste årsakene er utfordringer med produksjonen, råstoffmangel, eller større salg enn forventet. Kommersielle prioriteringer gjort av de store legemiddelfirmaene er også oppgitt som en årsak til utfordringer i legemiddelforsyningen.

I november i fjor la daværende Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap), fram Helseberedskapsmeldingen. Her skrev regjeringen Støre at den ønsker et tettere medisinsk samarbeid med EU.

Juksemaker blir leder i energi- og miljøfraksjonen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), sier det er vanskelig for norske myndigheter å påvirke strukturelle forhold og redusere risikoen for legemiddelmangel.

«Legemiddelmangel er et globalt problem, og årsakene ligger som regel utenfor Norges grenser. Det er vanskelig for norske myndigheter å påvirke strukturelle forhold og redusere risikoen for legemiddelmangel. Særlig samarbeidet vårt med EU er viktig for å ta tak i de globale avhengighetene og sårbarhetene i verdikjedene. Tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler må hvile på en balanse mellom nasjonale og internasjonale tiltak», uttaler Bekeng.

EU-kommisjonen: Norge bør inn i EUs helseunion

Norge vil gjerne være med på å bygge EU-imperiet

Ifølge regjeringen deltar Norge aktivt i EUs arbeid for å finne tiltak som kan styrke legemiddelberedskapen.

«Etableringen av EUs styrkede helseberedskapssamarbeid dekker et vidt spekter av tiltak som skal sette Europa i stand til å håndtere neste helsekrise. Tilgang til legemidler er et av de viktigste elementene i dette arbeidet. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) er gitt utvidet mandat for å overvåke Europas forsyningssikkerhet på området. Det er også etablert en allianse for kritiske legemidler som Norge er del av», sier statssekretær Bekeng til Dagsavisen.

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.