Juksemaker blir leder i energi- og miljøfraksjonen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Avgått helseminister Ingvild Kjerkol er valgt til ny leder i energi- og miljøfraksjonen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.