En italiensk skole har besluttet å frita muslimske barn fra å lese middelalderpoeten Dante. Årsaken er at i Dantes store verk Den guddommelige komedie er Muhammed plassert i helvete. 

En grunnpilar i italiensk litteratur

Dette har utløst reaksjon og debatt i Italia. Politikere fra både høyre og venstre finner det uakseptabelt at barn unntas fra å studere en udiskutabel grunnpilar i italiensk litteratur.

Det startet med at to muslimske 14-åringer ble fritatt fra å delta i undervisningen om Den guddommelige komedie.

La Divina commedia

Dante Alighieri skrev La Divina commedia – Den guddommelige komedie – fra 1307 frem til sin død i 1321. Verket regnes som det viktigste epos i italiensk litteratur og står som en perle i verdenslitteraturen. 

Den guddommelige komedie utspiller seg i påskeuken år 1300. Den forteller om en reise gjennom de tre dødsrikene: Helvete med sine evige pinsler, Skjærsilden (eller Purgatoriet) med sine timelige prøvelser, og Paradiset der de salige sjeler er nær Gud. 

Fortellingen er første europeiske jeg-roman. Leseren følger vandreren Dante gjennom prøvelser og smerte mot forløsning og stadig større erkjennelse. 

Verket er spekket med filosofiske og teologiske refleksjoner og inneholder et vell av kulturhistoriske referanser – for ikke å snakke om dets poetiske skjønnhet. 

Komedien er blant mye annet, en av verdenslitteraturens merkeligste og mest storslåtte kjærlighetshistorier og den var sterkt medvirkende til at Dantes toskanske dialekt satte standarden for moderne italiensk. 

Muhammed til helvete

I Den guddommelige komedie er profeten Muhammed og hans fetter Ali, plassert i helvete hvor de blir torturert av sverdsvingende demoner.

– Hvor Muhammed er maltraktert! Foran meg går Ali gråtende, fra haken er ansiktet kløvet til hårlokken, observerte Dante i 27. sang.

Kulturell kansellering

Politikere fra hele det politiske spekter kritiserer at skolen unntar muslimske elever fra å sette seg inn i nasjonens viktigste litterære verk.

Federico Mollicone, parlamentsmedlem fra statsminister Giorgia Melonis parti Fratelli d’Italia, finner det skammelig:

– Dette er bare det siste skammelige tilfelle av kulturell kansellering. Fritaket underminerer ikke bare vår nasjonale identitet, men fratar også nye generasjoner en formativ skolegang.

Humanismens, Italias og Europas far

Carlo Pasquetto, medlem av det venstreorienterte partiet Azione, kalte det galskap å betrakte Dante som støtende mot muslimer.

– Dante er humanismens, Italias og Europas far. Ikke å undervise i hans verk er en falsk oppfatning av hva toleranse er. Det vil skape enorme problemer med integrering i samfunnet. Dette er hverken toleranse eller integrering, det er Vestens selvmord som istedenfor å hylle mangfoldet opphever sin egen identitet. Alle barn som vokser opp i Italia bør lære om Dante uavhengig av hudfarve og foreldrenes religion.

Skammelig og uakseptabelt

Visestatsminister Matteo Salvini fra Lega, finner unntaket «skammelig og uakseptabelt»:

– En skammelig og uakseptabel affære, en fornærmelse. De som ikke ønsker å tilpasse seg vår kultur, tradisjon og følsomhet, kan trygt dra tilbake dit de kom fra. Dante er det italienske språks far; et geni som alltid har illustrert vårt land for verden. Nok nu. 

Sharia på toalettet: Nye iranske retningslinjer for hvordan menn skal tisse

 

Kjøp «Europas underlige død»!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.