Feature

Man skulle forsverge at det var mulig, og det lyder som et av Oriana Fallacis verste mareritt: En frivillig organisasjon kalt Gherush92 — som driver prosjekt- og utredningsarbeid på menneskerettighetsområdet og har status som rådgiver hos FNs sentrale forum for internasjonale, økonomiske og sosiale saker ECOSOC — krever at Den guddommelige komedie av Dante må fjernes fra skolepensum på grunn av sitt «antisemittiske, islamofobe, rasistiske og homofobe» innhold.

Det er angivelig spesielt ille at komedien er en bærebjelke i de italienske skolebarnas opplæring i sitt eget morsmål, hvor diktverkets formastelige innhold etter organisasjonens oppfatning formidles ukritisk, ufiltrert og uten forklaring til de forsvarsløse barna, som risikerer å legge krenkende termer til sitt vokabular og farlige generaliseringer til sitt sinn. Et alternativ til fjerning kan således være at verket presenteres med den fornødne avstand og moralske fordømmelse.

Det er spesielt komediens sanger 14, 23, 28 og 34 som får unngjelde. I 34. sang benyttes f.eks. en nedsettende betegnelse for jøder direkte avledet av navnet Judas på en måte som kan forstås generaliserende til hele det jødiske folket. I sang 33 skal det visstnok heller ikke være noe godt samsvar mellom de tingene de forskjellige skikkelsene har foretatt seg i jammerdalen og straffene den store poeten tildeler dem i helvete.

Homofobien næres av at den angjeldende legningens utøvere, omtalt i vulgære former, i dikterens fantasi er dømt til å løpe ustanselig gjennom et slags ildregn.

I den 28. sangen er det i hovedsak den forferdelige avstraffelsen av Muhammed som er gjenstand for organisasjonens kritikk. I egenskap av person som sådde splid blir han selv splittet kroppslig, og islam blir presentert som kjetteri, hvilket fremmer islamofobi. Krenkelsen forsterkes av at Muhammeds kropp sammenlignes med en ødelagt tønne, som jo kunne ha inneholdt vin — haram for rettroende muslimer.

Mon tro hva organisasjonen mener om Shakespeare og hans rolle i skolesammenheng. Eller Koranens. Man konstaterer uansett at den multikulturelle sameksistens fordrer at Vesten kansellerer deler av sin egen litteratur og historie — altså sin kultur. Ikke lett å bli klok på dette her.

 

Corriere della Sera: La Divina Commedia va tolta dai programmi scolastici