Espen Barth Eide støtter opp om ICC og deres rett til uavhengighet. Med det mener  han åpenbart deres rett til å tiltale Israels ledelse og Hamas. Eide ser tydeligvis ingen problemer i at ICC blir bedt om å pågripe ledere for nasjoner som ikke har ratifisert ICC-avtalen.

Putin har en arrestordre på seg. Skal Netanyahu og Yoav Gallant også å det?

Mange vil se en politisering av domstolen, det stikk motsatte av hva Barth Eide hevder.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide uttaler at det er viktig å verne om ICCs uavhengighet.

– For Norge er det viktig å støtte opp under arbeidet ICC gjør for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige internasjonale forbrytelser begått i alle deler av verden. Det er svært viktig at vi ivaretar de grunnleggende prinsippene ICC bygger på, slik som domstolens og hovedanklagers uavhengighet, heter det i Eides kommentar. Den er gitt i en epost til NTB mandag kveld.

– Fra norsk side har vi gjentatte ganger oppfordret til at hovedanklager skal få tilgang for å kunne utføre etterforskningen i samsvar med sitt mandat, avslutter utenriksministeren. (NTB)

Det går an å lese Barth Eides uttalelse som at han mener det stikk motsatte av hva han sier: Han hyller at domstolen politiseres og gjøres til et politisk våpen mot Israel. Hamas er en terrororganisasjon, at den begår terror er ikke overraskende. Men Israel har mer å tape. Domstolen drar Israel ned på Hamas’ nivå.

Barth Eide later til å synes at det er OK.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.