NTB

Oljefondet mislykkes i å nå sine klimamål fordi det ikke støtter aksjonærforslag om at oljeselskap skal kutte sine utslipp, ifølge en Fremtiden i våre hender-rapport.

rapporten har organisasjonen sett på om Norges Bank Investment Management (NBIM) i løpet av 2023 stemte for klimaforslag på generalforsamlingene til oljeselskap og banker som låner ut penger til dem.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tar rapporten blant annet for seg stemmegivningen til Statens pensjonsfond utland – oftest omtalt som oljefondet – ved 16 klimaresolusjoner i store oljeselskaper. Fondet støttet sju av forslagene, ifølge gjennomgangen, mens organisasjonen mener fondet støttet «klimaskadelige» strategier i de siste ni tilfellene.

– Ved å fortsette å finansiere høyutslippsselskaper uten å kreve merkbare klimaforpliktelser, setter NBIM på spill både sitt finansielle ansvar overfor eierne (det norske folk) og sitt renommé som en leder innen ansvarlig investering, skriver Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, i forordet til rapporten.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.