Oljefondet må innføre krav om nullutslipp fra selskapene det investerer i for å redusere faren for store klimarelaterte tap, mener ekspertutvalg.

– Klimarisiko er en vesentlig risiko for fondet, og dette bør gjenspeiles i Norges Banks forvaltning, sa Martin Skancke da han redegjorde for anbefalingene i sluttrapporten fra ekspertutvalget han har ledet.

Rapporten ble overlevert finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag. Skancke poengterte at risiko ikke knytter seg til hvorvidt det vil finne sted en overgang til lavutslippssamfunnet, men hvordan den kommer til å skje.

Sanner framholdt at menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen verden står overfor.

– Endringene som vil skje på veien mot et lavutslippssamfunn, innebærer en finansiell risiko for en global investor som Statens pensjonsfond utland. Det kan også være en risiko å ikke forstå klimarelaterte investeringsmuligheter som oppstår, sa han.

Truer med nedsalg
Hovedbudskapet fra utvalget er at målrettet og aktivt «eierskapsarbeid for å dekarbonisere selskapene» må inn mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet. I ytterste konsekvens kan fondet selge seg ut av eller utelukke selskaper som ikke klarer eller ønsker å nå målet om nullutslipp, mener utvalget.

– Om eierskapsutøvelse etter hvert viser seg ikke å føre fram, og vurderingen er at et selskap ikke har en overbevisende omstillingsstrategi og investerer i dårlige prosjekter fremfor å betale ut utbytte, kan fondet selge seg ned. Hvis det er uakseptabel risiko for at selskapet er knyttet til alvorlig miljøskade eller i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser, er det aktuelt med observasjon eller utelukkelse, sa Skancke.

Til tross for at utvalget foreslår omfattende endringer og tilpasninger i forvaltningsmandat, understreker Skancke at det er viktig å holde fast ved bred risikospredning. Oljefondet er i dag investert i rundt 9.000 selskaper i mer enn 70 land.

– Dette har vært en bærebjelke i investeringsstrategien fra starten, og den bør ligge fast, sa han.

Forslagene
Ekspertutvalget kommer med følgende forslag:

* Norges Banks ansvarlige forvaltning får et overordnet langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i, i tråd med Paris-avtalen.

* En videreutvikling av Norges Banks eierskapsarbeid for å påvirke selskapers atferd og styrke markedets funksjonsmåte gjennom bedre klimarisikorapportering.

* Egne bestemmelser om måling, styring og rapportering av klimarisiko.

* Et sett prinsipper for håndtering av SPUs klimarisiko.

Fornøyd
– Dette er kjempebra, heter det i en felles pressemelding fra Framtiden i våre hender og WWF.

– Det å få et mål om nullutslipp og klimarisiko inn i Oljefondets mandat er noe både Framtiden i våre hender og WWF har jobbet for lenge. Her kommer ekspertutvalget med tunge finansielle argumenter og oppfordrer Stortinget til å endre oljefondets mandat, sier leder Anja Bakken Riise i FIVH og generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Finansdepartementet skal legge fram sine vurderinger av hvordan klimarisiko bør håndteres i forvaltningen av SPU når fondsmeldingen kommer til våren.

Les også: Illevarslende fra Støre: «Vil telle klimautslipp like nøye som kroner og øre i statsbudsjettet»

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.