Tidligere har det hett at Russland har mistet over 300.000 mann i Ukraina. Nå heter det plutselig fra BBC at de har telt og bare har kommet til litt over 50.000. Noen tar alvorlig feil. Hvis man skal ta fremstillingen i vestlige medier på alvor er det BBC.

Ellers vil vestlige medier og deres kilder ha løyet systematisk.

Over 50.000 russiske soldater er drept i Ukraina, melder BBC, som har drevet systematisk telling. Det som omtales som «kjøttkvernstrategi» er del av årsaken.

BBC Russian, den uavhengige mediegruppen Mediazona og frivillige har telt døde soldater siden februar 2022, blant annet ved å registrere nye graver i kirkegårder over hele landet, samt ved å følge med på åpne kilder som offisielle rapporter, aviser og sosiale medier.

Opptellingen til BBC viser at antall døde i det andre året av krigen var enda høyere enn i det første året. Minst 27.300 soldater døde i det andre året, noe som viser at de små framskrittene som er gjort, har en ekstremt høy menneskelig kostnad.

Det store antall falne er en følge av «kjøttkvernstrategi», der bølger av soldater sendes framover for å slite ned de ukrainske styrkene og avsløre overfor russisk artilleri hvor de er. Flere kilder forteller om mangelfullt utstyr og ubrukelige våpen.

– Mange soldater hadde rifler som ikke var egnet for kamp, skriver den russiske bloggeren Vladimir Grubnik, som støtter Russlands krig, på sin Telegram-kanal.

Tallet 50.000 er åtte ganger så høyt som det eneste offisielle tallet russerne har gitt, i september 2022, og antall drepte er trolig langt høyere. Blant annet er lokale militser i de okkuperte områdene ikke regnet med.

I begynnelsen av krigen var de fleste soldatene profesjonelle som utførte kompliserte militæroperasjoner. Men etter hvert som de fleste av dem er døde eller såret, erstattes de av mindre erfarne soldater, blant dem fanger hentet fra fengsel, skriver BBC.

Kanalens analyse viser at fangene dør raskere på frontlinjen. De har knapt trening og overlever gjennomsnittlig bare i to måneder. (NTB)

Det motsatte er tilfellet med ukrainske tap. Kyiv offentliggjorde tidligere i år tallet 31.000 falne. Det er tilsvarende ute av synk med det som er lekket bl.a. fra CIA og the New York Times som har snakket om en halv million falne.

Noen driver et spill med tallene og både de russiske tapene ifølge BBC og de ukrainske ifølge Kyiv, virker altfor lave.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.