Selv Forsvarets Forum skriver at det står så dårlig til med Ukrainas kampevne at forsvaret kan bryte sammen. Russland har i dag overlegen ildkraft.Dersom nødvendig støtte ikke kommer fram i tide, mener eksperter at det kan bety at Ukraina er dømt til å tape krigen

Det er ganske oppsiktsvekkende at nederlag nå luftes som en mulighet. Frem til for ganske kort tid siden har det hett at Ukraina står støtt.

Oberstløytnant Trygve J. Smidt sier at russerne har overlegenhet blant annet på artilleri og i luften. Ukrainske forsvarslinjer kan stå i fare for å rakne, dersom Vesten ikke trapper opp sin støtte til Ukraina. Major Amund Osflaten peker på at Ukraina kan være dømt til å tape krigen dersom nødvendig støtte uteblir.

Smidt er oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen. At russerne er overlegne på artilleri tør være kjent. Nå snakkes det også om glidebomber.

Russland har også luftoverlegenhet og slipper mange hundre glidebomber over de ukrainske styrkene hver dag.

– Det vil i praksis si at de skyter ukrainerne i fillebiter, sier han.

Ettersom russerne har en betydelig overlegen kampkraft kan de tilrive seg initiativet, gjennom at de har mulighet til å kraftsamle kampkraft i så stor grad at de får fremgang. Dette må ukrainerne reagere på og bruke sine reserver for å slå tilbake, ifølge Smidt.

Det er et dramatisk bilde Smidt tegner, hvis det ikke kommer våpenleveranser i løpet av en måned eller to.

– Hvis det rakner, så rakner det i ordets rette betydning. Da går de ukrainske forsvarslinjene i oppløsning. Hvis russerne da i tillegg har klart å bygge opp en mobil og operativ reserve, så kan de få et gjennombrudd som vil gjøre at tapstallene ikke lenger er noenlunde jevnbyrdes, men fire til fem ganger høyere på ukrainsk side, sier Smidt.

Lærer ved Krigsskolen Amund Osflaten sier Vesten er overlegen på produksjon og teknologi, men at de ikke klarer å få våpnene frem i tide.

Ifølge Osflaten er paradokset likevel at vi ikke klarer å omsette dette overlegne potensialet i avgjørende produksjon av nødvendige ressurser, spesielt artilleriammunisjon og luftvernmissiler. Selv om frontene er relativt stabile for øyeblikket, mener han at det er viktig å være klar over at det er de lange linjene med tanke på ressurser som er avgjørende.

Hvis det først rakner vil krigen være over. Da vil det være for sent.

Osflaten synes å mene at Vesten for sent har tatt seg sammen og giret opp våpenproduksjonen. Det tar tid og den tiden har ikke Ukraina hatt.

Osflaten forteller at hvis grafene går i feil retning, og Ukraina derfor kan være dømt til å tape krigen innen noen måneder, er det ingenting vi kan gjøre noe med fordi vi ikke kan forsere produksjon av sentrale elementer. Derfor kan vi ikke basere oss på å gi nødvendig støtte når «situasjonen i Ukraina krever det».

– Det betyr at krigen allerede kan være tapt for Ukraina selv om det ikke direkte virker slik på situasjonen i dag, sier han og legger til:

– Når de ukrainske styrkene ikke lenger kan holde tilbake russisk fremgang er det for sent. Vi kan intervenere, men det betyr sannsynligvis verdenskrig og derfor også sannsynligvis bruk av atomvåpen.

Man kan undres over hvorfor denne erkjennelsen kommer først nå, når Ukraina stirrer nederlaget i hvitøyet.

https://www.forsvaretsforum.no/artilleri-atomvapen-europa/ekspert-krigen-kan-vaere-tapt-for-ukraina/371061?noLog=1&noLog=1

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.