I forslaget til ny abortlov er ordet «kvinne» erstattet med «gravide». Flere kvinneorganisasjoner er kritiske.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF er er Norges eldste interesseorganisasjon for kvinner, og de er svært kritiske.

– En ny abortlov kan ikke omhandle en så grunnleggende rettighet for kvinner uten å bruke ordet «kvinne» en eneste gang. I lovutkastet brukes det konsekvent «den gravide». Dette er et språk som reduserer kvinnen til hennes tilstand, der hun ikke framstår som et helt menneske som er i en situasjon hun må forholde seg aktivt til, skriver de i sitt høringssvar til forslag om ny abortlov.

NKF er blant flere kvinneorganisasjoner som reagerer på at ordet «kvinne» forsvinner i Abortutvalgets forslag til ny abortlov, skriver Vårt Land.

  • Norges Kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for norsk kvinnebevegelse, skrivet at abortloven bør bruke ordet kvinne, og at abort gjelder kun biologiske kvinner. «Den håndfull juridiske menn som blir gravide bør absolutt sikres rett til abort etter loven, men på andre måter enn gjennom usynliggjøring av kvinner.»
  • Kvinnefronten skriver i sitt høringssvar at «Usynliggjøring av kvinner er en del av den strukturelle volden mot kvinner».
  • Kvinneuniversitetet i Norden er også kritiske, de foreslår at ordet «den gravide», blir erstattet med den «gravide kvinna/gravide kvinner».

De kjønnsnøytrale formuleringene om abort får imidlertid støtte av Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Abortutvalgets forslag, i kjønnsnøytralt språk, vil dermed bidra til å sikre at gravide som har juridisk kjønn som mann (evt. ikke-binær ved en innføring av en tredje kjønnskategori) får tilgang til abort på lik linje med personer som har juridisk kjønn som kvinne, skriver Bufdir i sitt høringssvar.

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.