Nytt

Stavanger FrP vil be landsmøtet vurdere om fedre skal kunne frasi seg farskap og slik slippe alle plikter som følger med.

Stavanger FrP vil be landsmøtet utrede «juridisk abort», noe som vil gi mannen mulighet til å fraskrive seg alle rettigheter og plikter før barnet blir født.

FrP skal ta stilling til resolusjonen på sitt landsmøte denne våren – om forslaget får flertall på Rogaland FrPs fylkesårsmøte til helgen, skriver Stavanger Aftenblad.

Forslaget gir den biologiske faren muligheten til å avstå fra både rettigheter og plikter ved farskap.

– Vi vil sikre en reell likestilling mellom foreldre. I dag er det bare den ene parten som kan velge å avslutte et foreldreskap, sier Kristoffer Sivertsen, leder av Stavanger FrP.

Han fremholder at forslaget kan bidra til å lette presset på kvinner om å ta abort.

– Mange menn bruker mye tid på å overtale kvinner til å ta abort, og det er ikke bra. Kvinnene blir utsatt for et utilbørlig press, og dette forslaget skal være en motvekt til dette presset, sier Sivertsen.

«Juridisk abort» er ikke en ordning i noe annet europeisk land. Begrepet ble innført i Danmark i 2000 av sosioøkonomen Henrik Platz, som hevder at en innføring er nødvendig for å sikre likestilling mellom kvinner og menn.