Det var ikke bare Hillary Clinton og Demokratene som utløste kampanjen mot Trump i juli 2016. Det har vært versjonen inntil nå. FBI overtok stafettpinnen etter at James Comey bestemte at Hillary skulle slippe straffesak for å ha slettet 33.000 eposter, herunder hemmelighetsstemplede dokumenter.

Operation Hurricane var FBIs overvåking av Carter Page og derigjennom hele Trump-kampanjen. Dette har vært den aksepterte versjonen.

Nå har journalistene Michael Schellenberg og Matt Taibi avslørt at operasjonen mot Trump var langt mer omfattende: Det var CIA-sjef John Brennan som trakk i trådene. Han laget en liste over 27 Trump-medarbeidere som skulle overvåkes. Brennan involverte Five Eyes – etterretningssamarbeidet mellom Storbritannia, Australia, Canada og New Zealand. De ble involvert i operasjonen mot Trumps kampanje.

Dokumentasjonen på CIAs plan forelå i en mange tommer tykk mappe og det skal ha vært den FBI var ute etter da nærmere 30 FBI-agenter raidet Mar-a-Lago. De trengte ikke 12 timer på å finne dokumenter som lå bak lås og slå. De gjennomsøkte absolutt alt, også Melanias undertøy og garderobe. Forklaringen kan være at de lette etter mappen som Trump hadde lovet å offentliggjøre.

Mange ventet på at Trump skulle avgradere og publisere sannheten om Russiagate. Det kom litt stykkevis og delt, men aldri det store slippet som var forespeilet.

Schellenberger og Taibi sier de har mer på lager.

“If this binder—which we will discuss more in an upcoming piece—holds what we’ve been told, namely raw intelligence demonstrating a U.S. government-initiated hoax, the implications are profound, and the raid to recover it suggests a dramatic and troubling effort to conceal the truth,”

“There has been widespread speculation that this binder was the reason, or a reason, for the FBI raid of Mar-a-Lago,” Schellenberger said.

“But obviously, if this binder contains what we have been told that it contains, which may include raw intelligence information showing that the US government, the CIA, and the intelligence community of the US government initiated the Russia collusion hoax, that it did not occur in the way that the official story, including the Durham investigation, had portrayed it, then that’s extremely serious information.”

 

«Hvis denne permen – som vi vil diskutere mer i et kommende stykke – holder det vi har blitt fortalt, nemlig rå etterretning som demonstrerer en amerikansk regjeringsinitiert bløff, er implikasjonene dype, og raidet for å gjenopprette det antyder en dramatisk og urovekkende forsøk på å skjule sannheten»

«Det har vært utbredte spekulasjoner om at denne permen var årsaken, eller en årsak, til FBI-raidet av Mar-a-Lago,» sa Schellenberger.

«Men åpenbart, hvis denne permen inneholder det vi har blitt fortalt at den inneholder, som kan inkludere rå etterretningsinformasjon som viser at den amerikanske regjeringen, CIA og etterretningssamfunnet til den amerikanske regjeringen initierte Russiagate, at det ikke gjorde skje på den måten som den offisielle historien, inkludert Durham-etterforskningen, hadde fremstilt det, så er det ekstremt alvorlig informasjon.»

“And if the FBI then went to go get it in order to continue the cover-up of this information, that obviously adds an even more dramatic wrinkle to this.”

“This is a huge can’t. In the history of the United States of America, have we ever had something like this where the intelligence community was weaponized against a political candidate and using our foreign allies to do it?”

«Og hvis FBI så gikk for å hente den for å fortsette tildekkingen av denne informasjonen, gir det selvsagt en enda mer dramatisk rynke til dette.»

«Dette er en stor «kan ikke». I USAs historie, har vi noen gang hatt noe slikt der etterretningssamfunnet ble våpen mot en politisk kandidat og brukte våre utenlandske allierte til å gjøre det?»

 

 

REPORT: FBI Raid on Mar-a-Lago Targeted “Missing Top-Secret Binder” Revealing Obama’s CIA and Foreign Allies’ Role in Russia Collusion Hoax (VIDEO)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.