– Vi er klar til å ta affære og rulle mot København med hundrevis av traktorer fra hele landet for å protestere mot en ensidig og uprofesjonell og ulovlig dansk CO2-avgift på landbruks- og matproduksjon. Vi kommer til å gjøre det hvis ikke galskapen stopper.

– Frustrasjonen er stor og vi forstår at våre bondekolleger i andre EU-land demonstrerer for sin overlevelse. Hvis danske politikerne legger opp til en ensidig og høy fast avgift på all CO2 som slippes ut fra matproduksjonen i Danmark, vil vi bevege oss mot Christiansborg og blokkere hovedstaden med våre traktorer. Vi har vært for snill for lenge.

– Sannheten er at hvis man innfører en avgift på alle biologiske prosesser, husdyrenes utåndingsluft, meitemarkens aktiviteter og hele det økologiske kretsløpet på jordene, uten å trekke fra all CO2 som plantevekst absorberer, vil landbruket i Danmark dø. En fast avgift på alle CO2-utslipp fra landbruket i Danmark vil bety at danskene ender opp med å spise utenlandsk mat. Mat produsert i land der det ikke er CO2-avgift på biologiske prosesser. Og det vil ikke spare en eneste krone på det totale utslippet av klimagasser, snarere tvert imot, sier formannen i bondeorganisasjonen Agerskovgruppen, Jens Peter Aggesen, i en pressemelding.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.