Rødts partileder Marie Sneve Martinussen og SVs nestleder Marian Hussain har nominert den israelske gruppen B’Tselem og den palestinske gruppen Al-Haq til fredsprisen.

Både B’Tselem og Al-Haq omtaler seg selv som menneskerettighetsorganisasjoner.

Marian Hussain sier til Vårt Land:

– Menneskerettighetene er under angrep fra flere hold. Vi trenger organisasjoner som står sammen på tvers av krigens fronter og fortsetter sitt viktige arbeid i konfliktområder til tross for vanskelige vilkår.

Hussain mener at dette er to grupper fra hver sin side i konflikten, men dét er ikke tilfelle. Da Hagai El-Ad ble leder av B’Tselem i 2014, tok organisasjonen en skarp dreining mot Israel. Hagai El-Ad var en aktivist for den palestinske saken, ifølge den franske avisen Le Monde, og var en av de mest forhatte menn i Israel. Le Monde skrev:

Siden 2014 har El-Ad, en delikat, melankolsk mann, fremkalt mer kritikk enn noen annen israelsk aktivist mot landets kolonikrig i de palestinske områdene. Han tok sin tiltale til FNs sikkerhetsråd i 2016; han krysset Rubicon i 2021, og hevdet at Israel hadde skapt et apartheidregime som favoriserte jødiske borgeres dominans over palestinere, både i territoriene og i sine egne landområder.

Hagai El-Ad var tidlig ute med “from the river to the sea”:

«Israel er ikke et demokrati som har en midlertidig okkupasjon knyttet til seg; det er ett regime fra Jordanelven til Middelhavet, og vi må se på hele bildet og se det for hva det er: apartheid.»

Hagai El-Ad var ingen venn av Israel. Han forlot B’Tselem i juni 2023, og overtok som leder. Novak er blitt kalt en forræder i Israel. B’Tselems hjerte ligger i Gaza og ikke i Israel. På deres nettside er det sparsomt med informasjon om massakren Hamas utførte den 7. oktober. Ifølge B’Tselem er massakren Hamas utførte, en “kamp for frihet fra undertrykkelse”:

Det er ingen rettferdiggjørelse for slike forbrytelser, enten de er begått som en del av en kamp for frihet fra undertrykkelse eller sitert som en del av en krig mot terror.

Ifølge tidligere rapporter skal det også være Holocaust-fornektere i B’Tselem. Selv jøder kan være antisemitter. Gruppen legger ikke skjul på sitt hat mot Israel.

Den palestinske gruppen Al-Haq går enda lenger i sin støtte til palestinerne. Al-Haqs leder, Shawan Jabarin, er blitt knyttet til Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), en utpekt terrororganisasjon av USA, EU, Canada og Israel. PFLP ble grunnlagt av George Habash i 1967. PFLP er en sekulær palestinsk marxist-leninistisk organisasjon, opprinnelig støttet av det tidligere Sovjetunionen og Kina. Israel mener at Shawan Jabarin er blant lederne av PFLP.

Al-Haqs nettside finner vi ingenting om Hamas’ massakre den 7. oktober.

I et intervju med New York Times i september 2022 sa Shawan Jabarin:

Israels forsøk på å undertrykke Al-Haq er basert på falske påstander om at jeg er medlem av Popular Front for Liberation of Palestine, som Israel og USA anser som en terrororganisasjon. Da jeg var universitetsstudent, var jeg kortvarig involvert i studentaktiviteter med Folkefronten.

Jabarin ble dømt til fengsel i 1985 for å ha rekruttert til PFLP. Han er flere ganger blitt nektet utreise, og i sakspapirer fra høyesterett i Israel fra 2007 ser vi at de ble gitt tilgang til militære dokumenter. Høyesterett skrev blant annet i dommen:

Ikke desto mindre opptrer den nåværende saksøkeren tilsynelatende som doktor Jekyll og Mister Hyde, noe av tiden som administrerende direktør for en menneskerettighetsorganisasjon og andre ganger som aktivist i en terrororganisasjon som ikke har veket unna drap og drapsforsøk, som ikke har noe med rettigheter å gjøre; snarere bryter de den mest grunnleggende rettigheten av dem alle, den mest grunnleggende rettigheten som det ikke finnes andre rettigheter uten – retten til liv.

Les hele her: Jabarin-2007-decision-translation_NGO-Monitor-aug2016

Året etter ble saken påklaget, men retten kom til samme konklusjon: De er ikke i til om at Jabarin er en av hovedmennene i PFLP:

Vi kan forstå frustrasjonen til klagerens lærde representant, som finner det vanskelig å argumentere mot ankemotpartenes avgjørelse i lys av tvetydigheten rundt deres motiver. Disse motivene ble imidlertid røpet for oss da, med samtykke fra adv. Sfard, vi undersøkte klassifisert etterretningsmateriale. Denne undersøkelsen har ført oss til to konklusjoner: For det første at det er pålitelig informasjon som sier at klageren er blant senioraktivistene i Terrororganisasjonen Popular Front; for det andre innebærer utlevering av dette materialet til klageren eksponering av viktige informasjonskilder, og dermed en viss skade på nasjonal sikkerhet.

Les hele her: Jabarin-July-2008

Norge er et av landene som har bidratt med penger til Al-Haq. NGO-monitor skriver at gruppen ikke har offentliggjort noen finansielle tall eller donasjoner siden 2009:

NGO-monitor oppgir en liste over donasjoner fra Norge til pro-palestinske organisasjoner.

Al-Haq mener at hele landet Israel er en okkupasjon av Palestina.

Al-Haq signerte 31. mai 2022 en innstilling som oppfordret FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for Palestina til å “anerkjenne og adressere sionistisk nybyggerkolonialisme og apartheid som grunnårsakene til Israels pågående brudd”.

Les hele innstillingen til FN her: coi-submission-root-causes-of-israel-s-violations-1656395537-pdf

Disse to Israel-fiendtlige organisasjonene, som begge vil fjerne Israel fra kartet, mener Rødts partileder Marie Sneve Martinussen og SVs nestleder Marian Hussain at Norge bør tildele fredsprisen.

Fra NTB:

– Fredsprisen bør gå til dem som arbeider mot Israels brutale krig mot Gaza og angrepene mot sivile på Vestbredden. Den palestinske organisasjonen Al-Haq og den israelske B’Tselem har i en årrekke samarbeidet om å avdekke brudd på menneskerettighetene og folkeretten i Palestina. Jeg kan ikke se for meg mer verdige prisvinnere enn dem i år, sier Rødt-lederen i en pressemelding.

Hun trekker fram viktigheten av organisasjonenes arbeid med å dokumentere folkerettsbrudd, som er aktualisert av krigen som har brutt ut i Gaza.

– Organisasjonene er avgjørende for å dokumentere folkerettsbrudd, som nå er en sentral del av rettssaken mot Israel i Den internasjonale domstolen i Haag. Israel har stemplet Al-Haq som en terrororganisasjon og på den måten motarbeidet at domstolen får mulighet til å håndheve menneskerettighetene, sier Martinussen.

Norge er i utakt med resten av Europa når det gjelder forholdet til Israel. Den paniske pro-palestinske propagandaen som vi i generasjoner er blitt utsatt for via NRK og norske politikere, har gitt resultater. Det er håpløst for utenforstående å kontinuerlig fremme forslag for en tostatsløsning så lenge folkevalgte Hamas’ mål er å utslette Israel og alle jøder. Og det er fremdeles få som lurer på hvorfor det stort sett kun er Vesten som gir pengestøtte til Gaza. Hvor er palestinernes muslimske venner? Hvorfor åpnes det ingen grenser i muslimske land? Svaret er at ingen vil ha 25.000 Hamas-terrorister og den enda større gruppen med støttespillere. Selv i Sverige var det flere Gaza-beboere som måtte slettes fra listen over dem som skulle evakueres.

Og nå fremmes det forslag om å gi fredsprisen til to grupper som hater Israel.

Det streifer neppe Martinussen at kanskje Israel har rett i at Al-Haq er et dekke for terroristorganisasjonen PFLP. For hennes parti, Rødt, er Israel roten til alt ondt i Midtøsten. Hussains motiv for fredspris-forslag kan vi bare gjette der hun opptrer med hijab på Stortinget.

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.