Skeivt kristent nettverk kommer med en smått utrolig påstand om at bibelen inneholder hentydninger til at mennesket kan ha mer enn to kjønn.

– I Skeivt kristent nettverk tror vi ikke Gud skaper feil. Vi tror derimot at kjønnsmangfold er en del av Guds gode skaperverk, skriver organisasjonen i Vårt Land.

Gruppen mener at de har «solid forankring i Bibelens rike og varierte omtale av kjønn».

– Paulus lærer oss at i Kristus er det verken mann eller kvinne (Gal 3,28) og i oppstandelsen skal vi være som engler i himmelen (Matt 22,30). Menneskets kjønn er med andre ord ikke så fundamentalt for vår menneskelighet som man først skulle tro, skriver de.

De følger deretter opp med å vise til evenukker.

– Vi kunne også nevnt Jesu omtale av dem som er evnukker «fra mors liv» (Matt 19,12) og Bibelens forsvar og positive omtale av evnukker (Jes 56,3–8 og Apg 8,26-40). Disse tekstene viser at Gud også har omsorg for dem som bryter med en binær kjønnsforståelse, hevder Skeivt kristent nettverk.

Organisasjonen avslutter så med at «den såkalte «kjønnsdebatten» er hard og smertefull for mange», og oppfordrer alle til en «samtale i et mer konstruktivt spor».

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.