En av de største katolske stemmeinnpiskerne, CatholicVote, faller ned på Trumps side og ber alle de 137.000 katolikkene i New Hampshire stemme på ham. Trump har den sjeldne kvaliteten at han er modig. Han gjør det rette, selv om det koster, heter det.

Biden er også katolikk, men CatholicVote sier at valget er et spørsmål om det vil være mulig å leve som katolikk i Amerika.

Lederen Brian Burch sier en del ting om Trump som passer dårlig med fremstillingen av Trump i norske medier:

«Not only would he be a far better choice over Nikki Haley, he is the choice that Americans need in November,» Burch continued. «And Catholics… will play a critical role in this election, and the fate of our Catholic way of life is really at stake in this election.»

Burch said the endorsement of Trump isn’t «some big gamble,» saying that Americans «watched him» for four years and touting the former president’s record of judicial appointments.

Burch also highlighted the «kinds of people» Trump «surrounded himself with,» as well as the former president’s «courage.»

«And I think we came to realize that, of all the virtues necessary [to be president], that courage is essential. Many candidates come and go and check boxes on certain policies and issues, especially on the campaign. But what separated President Trump, I think, from a lot of leaders was his courage to do the right thing, no matter what the consequences might be.»

 

«Ikke bare ville han være et langt bedre valg fremfor Nikki Haley, han er valget amerikanerne trenger i november», fortsatte Burch. «Og katolikker … vil spille en kritisk rolle i dette valget, og skjebnen til vår katolske livsstil står virkelig på spill i dette valget.»

Burch sa at støtten til Trump ikke er «et sjansespill», og sa at amerikanere «så på ham» i fire år og hevdet den tidligere presidentens rekord med dommerutnevnelser.

Burch fremhevet også «den slags mennesker» Trump «omga seg med», samt den tidligere presidentens «mot».

«Og jeg tror vi innså at av alle de dydene som er nødvendige [for å være president], er dette motet essensielt. Mange kandidater kommer og går og krysser av i bokser for visse retningslinjer og spørsmål, spesielt om kampanjen. Men det som etter mitt skjønn skilte president Trump fra mange andre ledere, var hans mot til å gjøre det rette, uansett hva konsekvensene måtte bli.»

https://www.foxnews.com/politics/trump-endorsed-catholicvote-new-hampshire-clock-ticks-closer-midnight

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.