Bildet: FN-ambassadør Nikki Haley virker å være i perfekt sync med Trump i synet på mange ting. Hun har tøffheten og handlekraften, samtidig som hun oppfører seg med «grace» og kommuniserer godt. Hun er et viktig ansikt utad for Trumps utenrikspolitikk. Det er noen andre prinsipper som råder, og «verdenssamfunnet» må ikke tro det kan få i både pose og sekk. Bildet er tatt i Jerusalem 7. juni 2017. Foto: Debbie Hill/Reuters/Scanpix

USA har allerede brukt veto mot én resolusjon i Sikkerhetsrådet som fordømte anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad. Torsdag kommer en ny opp til avstemning. FN-ambassadør Nikki Haley sier hun kommer til å følge nøye med og merke seg hvem som stemmer for at FN skal fordømme Trumps Jerusalem-utspill.

Det var 14 mot 1 i Sikkerhetsrådet mandag. Det vil si at nære allierte som Frankrike og Storbritannia stemte imot USAs flytting av ambassaden.

Nå står et nytt forslag på trappene, denne gang fremlagt av Tyrkia og Jemen (sic!). Det forrige var utarbeidet av Egypt.

USA finner seg ikke i at verdensorganisasjonen vil blande seg inn og reversere et vedtak som er truffet i Kongressen for tyve år siden. Presidenten har fornyet en «waiver», en utsettelse av iverksettelsen hver sjette måned, i påvente av fredsforhandlinger. Trump konstaterte at det ikke har skjedd noe. Derfor kan vedtaket like gjerne settes i kraft.

Det er denne avgjørelsen FN vil pålegge USA å reversere, og andre land bes om ikke å følge USAs eksempel. Det får Nikki Haley til å se rødt.

“At the UN we’re always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don’t expect those we’ve helped to target us. On Thurs there’ll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names,” Haley wrote in the tweet.

USA er den klart største bidragsyteren til FN, og betaler om lag 20 prosent. USA finner seg ikke i at FN vil ha amerikanernes penger og samtidig mener seg berettiget til å blande seg inn i amerikansk politikk. FN er ikke noe organ som står over US Government. USA beskytter sin suverenitet. Derfor gikk USA heller ikke inn i Den internasjonale straffedomstolen. Det som virket som et uttrykk for å være historisk motstrøms på 90-tallet, er i dag mer forståelig: Straffedomstolen har unnlatt å dømme åpenbare krigsforbrytere som Syrias Bashar al-Assad og har konsentrert seg om afrikanske ledere.

For at budskapet ikke skal misforstås, har Haley sendt et brev til alle medlemsland. Her er det ikke bare landene som mottar økonomisk støtte som bør føle seg truffet, men også USAs allierte. Presidenten kommer til å merke seg dem som går imot ham.

«The President will be watching this vote carefully and has requested I report back on those countries who voted against us. We will take note of each and every vote on this issue,» Haley wrote in the letter.

Det er rene ord for pengene. Men for vesteuropeiske allierte er nok dette tungt å svelge. Moralismen er for dem innlysende: De er enig med Obama. Øst-Jerusalem er okkupert område. Det er venstresiden som har flyttet sine posisjoner frem. Trumps vedtak må forstås på denne bakgrunn.

Haley skriver at USA ikke ber om at andre følger USAs eksempel, selv om USA ville ønske dette velkommen. Det USA ikke godtar, er at andre land vil diktere amerikansk politikk.

In the letter, Haley also clarifies the U.S. is not asking other countries to move their embassies to Jerusalem, although she notes “we think it would be appropriate”. Instead, the letter requests support for the controversial decision to relocate the U.S. embassy.

«The U.S. announcement is an acknowledgement [sic] that peace is best advanced, not set back, when all parties are honest with each other about the basic facts. Jerusalem has been the capital of Israel since the country’s founding nearly seventy years ago,» Haley wrote. «The President’s honest assessment of this reality does not foreclose any of the options considered by Israelis and Palestinians for decades.»

Haley er helt på linje med det Trump meldte på onsdag:

«I like the message that Nikki said yesterday at the United Nations, for all these nations that take our money and then vote against us at the Security Council or they vote against us potentially at the Assembly, they take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us — well, we’re watching those votes,» Trump said.

«Our great citizens that love this country, they’re tired of this country being taken advantage of and we’re not going to be taken advantage of any longer,» Trump added.

Handlinger vil få konsekvenser. Det er det nye prinsippet Trump innfører, enten det er NATO eller FN. Man kan ikke forvente å motta amerikanske penger og samtidig sparke USA på skinnleggen.

Obama øste ut penger på FN og stilte ingen til ansvar. Obama ba tvert imot verdenssamfunnet om unnskyldning på USAs vegne. Det er en politikk som amerikanerne har fått nok av. De liker at Trump setter foten ned.

Nikki Haley warns ‘US will be taking names’ of countries against Jerusalem embassy move

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!