USAs FM-ambassadør Nikki Haley under et møte i FNs sikkerhetsråd i New York den 26. november 2017. Foto: Lucas Jackson / Reuters / Scanpix.

 

Trump-administrasjonen har trukket USA fra FN-avtalen Global Compact on Migration som i september 2016 ble inngått i FNs hovedforsamling i New York, opplyser en AFP-melding offentliggjort i The Telegraph.

Avtalen sies opp fordi den er uforenlig med amerikansk migrasjonspolitikk og suverenitet, kunngjorde den amerikanske FN-delegasjonen lørdag.

Det er nye tider i amerikansk utenrikspolitikk, hvor overnasjonaliteten ikke lenger får spille samme rolle som før. USA skal selv bestemme hvem som får bo i landet:

US Ambassador Nikki Haley said the country would continue its «generosity» in supporting migrants and refugees around the world, but that «our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone.»

«We will decide how best to control our borders and who will be allowed to enter our country. The global approach in the New York Declaration is simply not compatible with US sovereignty.»

Kunngjøringen skjer ikke lenge etter at USA trakk seg fra FNs utdannings- og kulturorganisasjon UNESCO, som i lang tid har opptrådt anti-israelsk.

 

NTB-meldingen om saken, som bygger selektivt på AFPs melding, er offentliggjort blant annet i Nettavisen, Aftenposten og Resett. NTB finner det ikke verdt å nevne at amerikanerne anfører suvereniteten som en av grunnene til oppsigelsen, men fremhever i stedet det presumptivt negative ved USAs selvstendighetslinje ved å vise til oppsigelsen av Paris-avtalen om klima. USA har angivelig trukket seg fra «globale forpliktelser» (Aftenposten gjør det til en mellomtittel). Uskikkelige unger, liksom.

Et lite daglig drypp blant tusen andre. Man skal ha solid ballast for å komme uskadd fra å la være å skjerme hjernen en smule mot norske medier.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» her.