Nikki Haley. Stillbilde: YouTube.

 

USAs president Donald Trump får følge av den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley i å legge press på Iran i forbindelse med protestene mot regimet der til lands.

I en offisiell tweet på nyttårsaften skriver FN-ambassadøren:

«In the New Year, our hopes and prayers are with the millions of people who are suffering terribly from oppressive governments in North Korea, Venezuela, Cuba, and especially in Iran, where the long-repressed Iranian people are now finding their voice,» Haley said in a statement Sunday. «The Iranian government is being tested by its own citizens. We pray that freedom and human rights will carry the day.»

Sett i sammenheng med presidentens uttalelser kan dette vanskelig tolkes som noe annet enn et ønske fra Trump-administrasjonen om at den iranske befolkningen lykkes i å styrte regimet.

I hvilken grad kan denne amerikanske støtten sette mot i iranerne? Kan de la denne historiske sjansen gå fra seg, nesten 40 år etter Khomeinis revolusjon?