Ron DeSantis trekker seg fra primærvalgkampen og gir sin støtte til Donald Trump. Det skjer rett før New Hampshire skal velge sin kandidat og er et grunnskudd for Nikki Haley.

Haley hadde håpet å kunne minske avstanden til Trump ved hjelp av Demokrater som konverter til Republikanere. Nå vil det bli tydelig at Trump er den suverene kandidaten.

Det er også hva DeSantis sier. Han og hans team har bedt og fundert på veien videre. Hvis det var en vei til seier ville han fortsatt, men han kan ikke be supporterne fortsette kampen når det ikke er en slik vei.

“If there was anything I could do to produce a favorable outcome — more campaign stops, more interviews — I would do it,” DeSantis said. “But I can’t ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don’t have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign.”

Seconds later, DeSantis formally endorsed Trump.

“It’s clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance,” DeSantis said. “They watched his presidency get stymied by relentless resistance and they see Democrats using lawfare to this day to attack him. While I have had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci, Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can’t go back to the old Republican guard of yesteryear — a repackaged form of warmed-over corporatism — that Nikki Haley represents. The days of putting Americans last, of kowtowing to large corporations, of caving to woke ideology, are over.”

«Hvis det var noe jeg kunne gjøre for å gi et gunstig resultat – flere kampanjestopp, flere intervjuer – ville jeg gjort det,» sa DeSantis. «Men jeg kan ikke be våre støttespillere om å stille med tiden sin og donere ressursene sine hvis vi ikke har en klar vei til seier. Derfor suspenderer jeg i dag kampanjen min.»

Sekunder senere støttet DeSantis formelt Trump.

«Det er klart for meg at et flertall av republikanske primærvelgere ønsker å gi Donald Trump en ny sjanse,» sa DeSantis. «De så presidentskapet hans bli hindret av nådeløs motstand, og de ser at demokrater bruker lovfart til i dag for å angripe ham. Mens jeg har hatt uenighet med Donald Trump, som om koronaviruspandemien og hans opphøyelse av Anthony Fauci, er Trump overlegen den nåværende sittende, Joe Biden. Det er klart. Jeg signerte et løfte om å støtte den republikanske nominerte, og jeg vil respektere det løftet. Han har min støtte fordi vi ikke kan gå tilbake til den gamle republikanske garde – en ompakket form for oppvarmet korporativisme – som Nikki Haley representerer. Dagene med å sette amerikanere til sist, med kow-towing til store selskaper, med huling til vekket ideologi, er over.»

Gitt denne raske utviklingen virker Haley sjanseløs. Hun snakker om Trumps mentale kapasitet. Millioner av amerikanere har sett Trump holde taler som varer i timevis. De hadde visst det hvis han var svekket. I virkeligheten svekker Haley seg selv.

 

https://www.breitbart.com/politics/2024/01/21/ron-desantis-drops-out-presidential-race-endorses-donald-trump/

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.