De største truslene mot den globale økonomien de neste to årene er KI-drevet feilinformasjon, desinformasjon og klima. Det hevder World Economic Forum (WEF) i sin siste Global Risks Report, som ble publisert bare dager før WEFs årsmøte i Davos skulle åpne. Rapporten presenterer synspunktene til nesten 1.500 «globale eksperter» og har som mål å analysere globale risikoer for å støtte beslutningstakere i å håndtere kriser og sette langsiktige prioriteringer:

«Global Risks Report utforsker noen av de mest alvorlige risikoene vi kan møte i det kommende tiåret, på bakgrunn av raske teknologiske endringer, økonomisk usikkerhet, global oppvarming og konflikt. Når samarbeid settes under press, kan en liten påvirkning være nok til at svekkede økonomier og samfunn mister sin motstandskraft», skriver WEF i presentasjonen av rapporten.

Det er et dystert fremtidsbilde som eksperterne maler – 30 prosent av de spurte mente det var høy risiko for en global katastrofe i løpet av de neste to årene, mens to tredjedeler trodde at en katastrofal hendelse kunne finne sted i løpet av det neste tiåret.

De neste to årene anses å være en spesielt følsom periode, da tre milliarder velgere i land som til sammen representerer 60 prosent av globalt BNP – inkludert India, Indonesia, USA og Storbritannia – vil gå til valg. WEF mener at disse valgbevegelsene har stor risiko for å bli påvirket av KI-generert feilinformasjon og desinformasjon, i en allerede komplisert verdenssituasjon der geopolitiske spenninger og konflikter bidrar til polarisering og usikkerhet. Samtidig sies det rådende ekstremværet, konsekvensene av pandemien og en forverret økonomi å påvirke landenes befolkning. Rapporten sier derfor:

«Til sammen gir dette rikelig med rom for økende farer – som feilinformasjon og desinformasjon – for å spre seg i samfunn som allerede har svekket seg politisk og økonomisk de siste årene.»

Feilinformasjon er definert som falsk eller unøyaktig informasjon, mens desinformasjon er bevisst falskt innhold, som kan brukes til å spre propaganda og så frykt og mistenksomhet. Fremveksten av kunstig intelligens og alternative medier beskrives som en trussel, da den anses å bidra til økningen i mengden feil- og desinformasjon. På sikt antas det å føre til redusert tillit til etablerte medier og politikere, og til økt angst i samfunnet.

Rapporten mener også at både utenlandske og innenlandske aktører kan bruke feilinformasjon og desinformasjon som et middel for å undergrave legitimiteten til nyvalgte regjeringer. Konsekvensen av en slik utvikling kan være at regjeringer innfører økt sensur, at internett blir mindre fritt og at menneskerettighetene svekkes, mener ekspertene som er intervjuet.Elon Musk kritiserer imidlertid WEFs syn, og skriver på X: «Med ‘desinformasjon’ mener WEF alt som går imot dens agenda».

 

Årets WEF-møte har tittelen «Rebuilding Trust». Den finner sted i Davos 15.-19. januar og presenteres med følgende ord på organisasjonens hjemmeside:

«World Economic Forums 54. årsmøte vil være en avgjørende arena for å fokusere på de grunnleggende prinsippene som driver tillit, inkludert åpenhet, bærekraft og ansvarlighet.

Dette årlige møtet vil ønske velkommen til over 100 regjeringer, alle store internasjonale organisasjoner, 1.000 partnere, samt sivilsamfunnsledere, eksperter, ungdomsrepresentanter, sosiale entreprenører og nyhetskanaler.»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.