Kongens nyttårstale ble sterkt preget av bekymringen Hans Majestet har for den «pågående klimakrisen».

– Mange unge skriver til meg og uttrykker bekymring for at det ikke gjøres nok for å ta vare på naturen og jorda vår. Unge er i ferd med å gi opp voksne som ikke tar kraftige nok grep, og ikke fort nok. Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet, sa kong Harald i nyttårstalen for 2023.

Kongen refererte til slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Dubai i desember, hvor verdens land forpliktet seg til en omstilling vekk fra olje og gass.

– Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt må bli fulgt av handling. Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss. Dette kan jeg ikke få uttrykt sterkt nok, sa kongen i talen.

Kong Harald oppfordret i nyttårstalen til å tenne lys i kveld.

– Et lys for alle som lider i kriger og konflikter. Et lys for mennesker vi savner. Og et lys for håp. Håp om at en bedre verden, der vi alle kan leve i frihet og fred med hverandre, må være mulig, sa kongen.

Kongen trakk fram ordet «vi» som han brukte 34 ganger i talen.

– For meg ligger det et trassig håp i dette ene ordet: Vi. Vi er et lite, men romslig og vakkert ord. For vi, det favner oss alle. Det er det motsatte av oss og dem. Det motsatte av å sette hverandre i bås, sa Kong Harald.

Kong Harald oppfordret også til tålmodighet i talen, unntatt når det gjelder klimaomstillingen.

– Jeg har levd lenge nok til å ha erfart at ting tar tid. Både i samfunnet, mellom mennesker, og i oss selv. Men når det gjelder å ta vare på naturen og jorda vår er det siste vi trenger mer tålmodighet, sa kongen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.