Masseinnvandringen til Sverige «er en moderne suksesshistorie». Dette hevder spaltist Johanna Frändén i avisen Aftonbladet.

Hun mener at innvandrere lider av “generelt dårligere økonomisk utgangspunkt, trangboddhet, mangel på svensk som hjemmespråk og ikke minst politiske stemninger som gjør at de blir behandlet som pariaer”.

På tross av dette påstår Frändén at innvandringen har vært en stor suksess for Sverige. Hun skriver at “innvandring generelt sett er en langsiktig økonomisk plusshistorie”.

Hun hevder at enslige gutter og menn fra Afghanistan har etablert seg uventet raskt på det svenske arbeidsmarkedet og utgjør en verdifull ressurs.

“Og selv om det stemmer at elever med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert blant dårlige faglige resultater – en konsekvens av dårligere språkkunnskaper og en dypt segregert skole – snus situasjonen når vi kommer til høyere studier. Både kvinner og menn med utenlandsfødte foreldre i Sverige tar universitetsgrader i større grad enn studenter med svensk bakgrunn”.

Frändén skriver videre at dette ikke er et isolert fenomen som er begrenset til Sverige. Også i Frankrike, et land med historisk stor innvandring fra den arabisk-muslimske verden, skal tendensen være den samme: Nord-afrikansk innvandring er i stor grad en suksess, hevder hun.

Johanna Frändén gjentar den gamle påstanden om at mer immigrasjon er nødvendig for å løse arbeidsmangelen og for å støtte en aldrende befolkning på lengre sikt.

Man kan påpeke her at i løpet av de siste 50 årene har Sverige gått fra å være et av de tryggeste landene i verden til å bli et av de farligste landene i Europa.

Den økte kriminaliteten overlapper i stor grad med masseinnvandringen. Svenske byer rystes nå hver eneste uke av bomber og gjengskytinger. En stor andel av disse voldskriminelle handlingene utføres av personer med en familiebakgrunn fra Midtøsten og Afrika.

I andre land som Norge er det også godt dokumentert at innvandringen er en betydelig økonomisk byrde.

Den nylig avdøde Jon Hustad publiserte i 2013 boka Farvel Norge – velferdsstatens fremtidige kollaps. Han påviste der at de fleste innvandrerne tar ut langt mer av velferdsgodene enn de betaler inn for de samme godene. Sosiologen Grete Brochmann har påvist lignende tall.

Journalistene Kjell Erik Eilertsen og Ole Asbjørn Ness gjorde også utregninger i Finansavisen i 2013 som beviste at de fleste innvandrerne utgjør en netto økonomisk byrde. Innvandringen koster veldig mange milliarder kroner hvert år.

Ny bok fra Alf. R. Jacobsen. Kjøp boken her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.