Unge afghanske menn i Stockholm. Foto: Roger Sahlstrøm

Pakistanere, arabere og afghanere topper listen når Europas innbyggere rangerer innvandrergruppene de opplever er mest uheldige for vestlige samfunn.

Hvilke innvandrergrupper- og nasjonaliteter oppleves som  mest problematiske og minst integrerbare i europeiske samfunn? Dette har man gjort en undersøkelse av blant 33.000 EU-borgere.

Resultatene publiseres nå i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Undersøkelsen har tatt for seg europeeres erfaringer fra ulike innvandrergrupper når det gjelder etnisitet, kjønn, religion, yrke og asylhistorie.

Fria Tider skriver om saken. Avisen  bemerker at listen over de  innvandrergruppene europeere flest vil unngå, er så å si identisk med listen over de største innvandrergruppene som kommer til Sverige hvert år. .

De grupper man rundt om i Europa opplever som de minst ønskelige å ha i landet, er pakistanere, arabere (Irak og Syria har spesielt dårlig score), afghanere og eritreere.

Mer spesifisert blir opplevelsen av innvandrerne dårligere når det er snakk om menn, og at de har kommet til Europa av tvilsomme grunner for asyl eller av økonomiske grunner.

– Ironisk nok er det hovedsakelig folk fra nettopp disse gruppene som svenske politikere slipper inn flest av i landet hvert år, skriver Fria Tider.

Det er imidlertid en gruppe som skiller seg positivt ut: Det er i hovedsak lite negative opplevelser og meninger knyttet til ukrainere. Spesielt er holdningen til ukrainske kvinner på flukt fra krig positiv rundt om i Europa.

Vanligvis er man generelt mer positiv når innvandrerne kommer fra land nær ens eget. Men det er ikke nødvendigvis noe stort pluss at innvandrere kommer fra land i Europa.

Noen europeere er nemlig temmelig upopulære som innvandrere. Den europeiske nasjonaliteten som i undersøkelsen oppleves minst positiv, er kosovoalbanere.

Et klart flertall av respondentene i undersøkelsen oppga at de har et negativt bilde av innvandrere fra denne gruppen.

Undersøkelsen ble foretatt både i 2015-2016 og i 2022. Over 33.000 borgere i 15 EU-land har svart på spørsmål om hvordan se ser på og opplever innvandrere  med forskjellige bakgrunner.

Svarene bør ikke brukes til noen form for stigmatisering eller til å skape stereotyper, men gir et bilde av europeeres holdninger til ulike grupper av innvandrere. 

Det gås ikke nærmere inn på hvilke faktorer og forhold som er med på å danne disse holdningene til de ulike grupper og nasjonaliteter.

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»! Du kan også kjøpe den som e-bok.

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.