Byene må bygges på en klimavennlig måte, ifølge FN.

Problemet er imidlertid at det fører til et enda større skille mellom fattig og rik, skriver Forskning.no.

Treplanting og utbygging av parker, forbud mot bilkjøring, etablering av sykkelstier, innføring av kunstige dammer og bekker, bygging av energieffektive hus med bærekraftige løsninger, fører til det forskerne kaller «grønn gentrifisering».

Dette skjer når beboere fra arbeiderklassen eller andre underprivilegerte grupper må flytte ut og nye innbyggere som tilhører middelklassen eller har høyere utdanning flytter inn.

Det kommer ofte av at boligprisene øker når områdene blir mer attraktive på grunn av områdeløft eller annen utbygging som for eksempel grønne tiltak.

– Grønn gentrifisering utgjør en stor trussel i byer over hele verden, sier forsker i byplanlegging ved NMBU, Roberta Cucca.

Det gjør det spesielt vanskelig for folk med lavere inntekt, førstegangskjøpere og andre marginaliserte grupper å kjøpe bolig i disse områdene.

– Forskere har lenge kritisert tendensen og pekt på de mulige negative konsekvensene miljøtiltak i byen har på sårbare byborgere, sier hun.

Julie Brodtkorb: – Det grønne skiftet har sklidd inn i en fantasiverden

Et populært eksempel er den spektakulære High Line i New York, forteller Cucca – det gamle jernbanesporet midt på Manhattan som ble ombygget til en park 2009.

Den ble i utgangspunktet sett på som en bærekraftig drøm av trær, busker og blomster som snirklet seg 2,3 kilometer gjennom bygninger og gater i New York.

Innbyggerne kunne både spasere, løpe og tilbringe tid ute på den nedlagte jernbanen.

Problemet var bare at boligprisene rundt jernbanesporet økte raskt. Det gjorde at de som allerede bodde der, ikke hadde råd til det lenger. De måtte flytte og ble erstattet av folk som hadde bedre råd.

Det samme har skjedd flere steder i Oslo, ifølge Cucca.

– Både Bjørvika, Sørenga og Nydalen er steder ved vannkanten der det har skjedd «spektakulær» ombygging, noe som har ført til gentrifisering, sier hun.

Dette har gjort områdene til svært attraktive steder å bo. For attraktive, skal vi tro forskerne.

– I Oslo viser undersøkelser at ombyggingen av vannkanten, fortettingsprosessene i de sentrale områdene og ombyggingen av elvene har særlig bidratt til å øke boligkostnadene i områdene nær ombyggingen, ifølge Cucca.

Også stedene rundt Akerselva har blitt såpass grønne og dermed attraktive at boligprisen har økt.
Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.