Hillary tapte mot Trump i 2016, men har aldri forsonet seg med det. Hun anser ham fortsatt for en illegitim president, innsatt takket være Putin. Hillary var den som satte Russiagate i bevegelse og det har siden utviklet seg til en besettelse hos Demokratene og mediene. Russiagate lever sitt eget liv helt uavhengig av realitetene, dvs at det aldri er funnet bevis.

Tvert imot både Mueller-rapporten, Durham-rapporten og Horowitz-rapporten slo fast at de aldri har sett bevis for «collgusion». Men det forhindrer ikke Demokratene å late som om de eksisterer.

Hillary er ikke alene. Hun er del av et «vast conspiracy», en gigantisk konspirasjon. Vast rightwing conspiracy var ordet hun brukte da Republikanerne kjørte Bill på at han løy amerikanerne rett opp i ansiktet: I did not have sex with that woman.

Hillary innledet dermed det som har vært Demokratenes metode par exellence de siste tredve år: Anklag motstanderen for det samme som du selv gjør.

Hillary har for mange svin på skogen til at hun har noe håp om gjennomslag, men hun fortsetter langs samme spor og later som ingenting.

Nylig foreslo hun at MAGA-folket må deprogrammeres. De er uforbederlige. Hun sier ikke lobotomering, men deprogrammering. Hvordan det skal foregå sier hun ingenting om.

Hillary sier dette i intervju med Christiane Amanpour på CNN:

She continued, “That’s the way it used to be. I mean, we had very strong partisans in both parties in the past and we had very bitter battles over all kinds of things, gun control, and climate change, and the economy, and taxes. But there wasn’t this little tail of extremism wagging the dog of the Republican Party as it is today. And sadly, so many of those extremists, those MAGA extremists, take their marching orders from Donald Trump, who has no credibility left by any measure. He’s only in it for himself. He’s now defending himself in civil actions and criminal actions. When do they break with him? You know, because at some point, you know, maybe there needs to be a formal deprogramming of the cult members. But something needs to happen.”

Hun fortsatte: «Slik pleide det å være. Jeg mener, vi hadde veldig sterke partipolitiske tilhengere i begge partier tidligere, og vi hadde svært bitre kamper om alle slags ting, våpenkontroll, klimaendringer, økonomi og skatter. Men det var ikke denne lille halen av ekstremisme som styrte Republikanernes parti som det er i dag. Og dessverre tar så mange av disse ekstremistene, disse MAGA-ekstremistene, ordre fra Donald Trump, som ikke har noen troverdighet igjen etter noen målestokk. Han er bare ute etter seg selv. Han forsvarer seg nå i sivile saker og straffesaker. Når bryter de med ham? Du vet, for på et tidspunkt, kanskje det må være en formell avprogrammering av kultmedlemmene. Men noe må skje.»

Deprogrammering av kultmedlemmer er et meget sterkt uttrykk på amerikansk. I sær når hun omtaler en bevegelse på titalls millioner velgere. Hillarys ønsketenkning er en fortsettelse av hennes ord i valgkampen da hun beskrev halvparten av Trumps velgere som deplorables, avskum. Den uttalelsen kostet henne mange stemmer.

Hillary er på linje med Liz Cheney, formelt Republikaner, som støter Trump og hans velgere ut i det ytterste mørket, men ikke forstår at det er de selv som befinner seg i mørket.

Cheney gikk på et dundrende nederlag mot Harriet Hagemann i kongressvalget, men fortsetter i samme spor.

 

https://www.breitbart.com/clips/2023/10/05/hillary-clinton-calls-for-formal-deprogramming-of-maga-cult-members/

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.