Den nye Speaker of the House Mike Johnson har lovet å frigi alt videomateriale fra 6. januar 2021 og har allerede startet prosessen. Her kommer det frem at politiet løslater personer i sivil og hilser dem med knyttnevedult, et klart tegn på at de arbeidet undercover.

6. januar-komiteen var totalt kontrollert av Demokratene og Nancy Pelosi, de to Republikanerne som fikk være med, Liz Cheney og Adam Kinzinger, hatet Trump mer enn Demokratene.

Nå rykker senator Mike Lee ut og sier at det som nå er kommet frem gjør at det er nødvendig å granske komiteen. Det later til at den har manipulerte bevisene og fjernet det som ikke passet.

«Why didn’t Liz Cheney and Adam Kizinger ever refer to any of these tapes? Maybe they never looked for them. Maybe they never even questioned their own narrative. Maybe they were just too busy selectively leaking the text messages of Republicans they wanted to defeat,» Lee wrote in a post to the platform, which included a video that purportedly showed Capitol police officers facilitating the passage of protesters through the building that day.

«Hvorfor refererte ikke Liz Cheney og Adam Kizinger noen gang til noen av disse båndene? Kanskje de aldri så etter dem. Kanskje de aldri engang stilte spørsmål ved sin egen fortelling. Kanskje de bare var for opptatt med å selektivt lekke tekstmeldingene til republikanerne de ønsket å påføre nederlag,» skrev Lee i et innlegg til plattformen, som inkluderte en video som angivelig viste Capitol-politifolk som lettet passasjen av demonstranter gjennom bygningen den dagen.

Det offisielle narrativet som 6.januar-komiteen propaganderte var at det handlet om en storm av Kongressen. Men video viser tydelig at politiet åpner dørene og slipper demonstrantene inn og geleider dem rundt i bygningen.

FBI og justisdepartementet har pågrepet og tiltalt 1.000 deltakere. Selv å spasere gjennom bygning har gitt lange fengselsstraffer. Hvis det kan bevises at det var politiet som slapp dem inn kan det bli ubehagelig for Demokratene.

Kevin McCarthy lovte å frigi de 40.000 timene med video da han tiltrådte, men det skjedde aldri i fullt omfang. Tucker mottok en del av materialet. Det viste bl.a. at bøffelmannen Jacob Chansley ble vist rundt i bygningen av politiet. Chansley ble dømt til flere års fengsel.

Det å dømme noen hvis påtalemakten sitter på bevis på at det var et setup er ikke en rettsstat verdig.

Spesialetterforsker Jack Smith bygger mye av sin tiltale mot Trump på 6.januar-komiteens arbeid. Hvis denne har systematisk manipulert granskningen kan det slå tilbake på Smith.

Trump har myndighet til å kreve bevismateriale utlevert og presentert i retten. Hvis det skulle være materiale som indikerer at 6. januar var en inside job kan det bli meget politisk kostbart for Demokratene.

Cheney and Kinzinger, Lee wrote in another post to X, were «people who helped hide the J6 tapes» and «are cut out of the same cloth as those who will tell you that FISA 702 must be reauthorized without reforms—’because search warrants require too much effort.'»

Cheney og Kinzinger, skrev Lee i et annet innlegg til X, var «folk som hjalp til med å skjule J6-båndene» og «er kuttet ut av samme tøy som de som vil fortelle deg at FISA 702 må godkjennes på nytt uten reformer – ‘fordi ransakingsordrer krever for mye innsats.'»

702 FISA var søknadene om å overvåke Trump-kampanjen som FBI presenterte for Fisadomstolen fire ganger. Alle ganger var det Steele-rapporten de bygget på og FBI visste på et tidlig tidspunkt at den var kokt sammen av rykter og løgner og at Hillary betalte for den.

Allerede rett etter at komiteen var ferdig og materialet overført til arkivering, kom det frem at 50 prosent var slettet. Det har aldri skjedd før i Kongressens historie. Vanligvis sitter begge partier i en komite og får hver sine kopier av det som skjer, men i dette tilfelle var Kinzinger og Cheney på samme side som Demokratene. Det fantes bare en versjon og halvparten av den er slettet. Trolig det materiale som motsa Demokratenes fremstilling.

«Given the evidence they apparently suppressed, how much footage (and how many other records) do you think Nancy Pelosi and the J6 committee deliberately lost or destroyed?» Lee questioned in one post.

6. januar har blitt gitt en nærmest mytisk status av Demokratene. Hvis det skulle vise seg at de selv orkestrerte Stormen på Kongressen er det vanskelig å overskue konsekvensene. Det kommer på toppen av at 80 prosent av Republikanerne mener det var Trump som vant valget i 2020.

The GOP senator also amplified a clip released Friday that shows an officer working inside the Capitol on January 6, 2021, who appeared uncuffed and released a protester. The protester could be seen in the clip giving a fist bump to what appeared to be another officer who was nearby at the time of his release.

GOP-senatoren understreket også et klipp utgitt fredag som viser en offiser som arbeider inne i Capitol 6. januar 2021, som dukket opp uten håndjern og løslot en demonstrant. Demonstranten kunne sees i klippet i det han ga en knyttnevestøt til det som så ut til å være en annen offiser som var i nærheten da han ble løslatt.

Rettssakene mot Trump har virket til hans fordel fordi velgerne ser et Demokratisk parti som er ute av kontroll. Det holder på å forvandle USA til en bananrepublikk.

 

https://www.foxnews.com/politics/sen-mike-lee-calls-investigation-j6-committee-tapes-released-deliberately-hid-us

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.