Republikanerne har gitt ut en rapport som viser at Nancy Pelosi og etterretningstjenesten ved Capitol Police er ansvarlige for katastrofal sikkerhetssvikt som gjorde Kongressen sårbar for et voldelig angrep 6. januar 2021. Etterforskningsrapporten Security Failures at the United States Capitol kom ut bare noen dager etter at 6. januar-komitéen anbefalte at Trump siktes for kriminelle handlinger.

Rapporten er basert på en rekke meldinger, e-poster og vitnesbyrd fra politibetjenter og ledere i Capitol-politiet, og beviser svikt ved både ledelsen og rettshåndhevelse i tiden før angrepet på Kongressen.

Paul Irving, som er House Sergeant at Arms, ga etter for politisk press fra kontoret til Pelosi og Demokratenes ledelse i Huset, skriver Miranda Devine i New York Post.  Irving ble kompromittert av politikk som førte til at han ikke forberedte seg tilstrekkelig i forkant av 6. januar.

Som sjef for rettshåndhevelse i Huset hadde Irving ansvaret for sikkerheten i Husets fløy ved U. S. Capitol. Under ledelse av Speaker of the House spiller Husets Sergeant at Arms en integrert rolle i å opprettholde orden i Husets kammer. I tillegg hadde han ansvar for  sikkerheten til medlemmer av kongressen, kongresspersonalet, besøkende dignitærer og turister i samarbeid med Senatets Sergeant at Arms, Architect of the Capitol, og sjefen for Capitol Police.

Pelosi og hennes stab koordinerte tett med Irving om sikkerhetsplaner for 6. januar da Kongressen skulle samles i en felles sesjon for å foreta opptelling av valgmannsstemmene, og formelt utrope Joe Biden til ny president. Republikanerne ble bevisst utelatt fra viktige diskusjoner knyttet til sikkerhet. I et forsøk på å skjule forsømmelsen ba Irving en demokratisk medarbeider om å «opptre overrasket» da han sendte viktig informasjon om planene for 6. januar, til ham og hans republikanske motpart.

Den ansatte forpliktet seg og svarte hånlig: I’m startled.

Republikanerne som er ansvarlige for rapporten er Jim Banks, Jim Jordan, Rodney Davis, Kelly Armstrong og Troy Nehls. Dette er fem kongressmedlemmer som opprinnelig var nominert til å sitte i 6. januar komiteen. Da Pelosi la ned veto mot Banks og Jordan trakk Husets minoritetsleder Kevin McCarthy resten av de nominerte i protest. Pelosi valgte deretter to Never Trump-republikanere til komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger.

Rapporten insinuerer at Pelosi med vilje sviktet Capitol-politiet da hun nektet å bruke nasjonalgarden som sikkerhetskopi den 6. januar.  Det var angivelig utbredt bekymring fra demokratisk ledelse over hvordan det ville ta seg ut i kjølvannet av Black Lives Matter-protestene sommeren 2020 – da tidlig utplassering av nasjonalgarden ble forhindret.

Politisjef Sund ba gjentatte ganger om tropper fra nasjonalgarden, men har vitnet om at Irving avviste ham på grunn av demokratenes bekymring for optikk.  Under volden den 6. januar gjentok Sund forespørselen sin, men forsterkningene ble forsinket til etter at opprøret var over. Irving trengte nemlig tillatelse fra øverste hold – Speaker Nancy Pelosi:

– Speakerens kontor som detaljstyrte Sergeant at Arms, var sterkt involvert i planlegging og beslutningstaking før og under hendelsene 6. januar 2021.

Fra begynnelsen av desember 2020 deltok assistenter ved Pelosis kontor på flere møter med Irving og politisjefen Sund for å diskutere sikkerhetsplanen. Pelosis stabssjef Terri McCullough var grundig involvert i i planleggingen av den viktige dagen for Kongressen. 

For å illustrere den intense involveringen av Pelosis kontor, registrerer rapporten 36 kommunikasjoner mellom Irving og Pelosi-ansatte, inkludert 11 med McCullough, og 20 med Jamie Fleet, som også var stabsdirektør for Demokratene. Det var bare for en dag – den 6. januar.

Pelosis gjentatte påstander om at hun «ikke har makt over Capitol-politiet» er falske, konkluderer rapporten, og dokumenter mottatt av Husets nåværende Sergeant at Arms viser hvordan Irving utførte sine oppgaver i ærbødighet overfor speakeren, hennes stab og andre ansatte hos Demokratene.

– Husets regler tilsier at Sergeant at Arms skal rapportere direkte til Speaker of the House.

I sin rolle som Speaker har Pelosi regelmessig utøvd sin autoritet over sikkerhetsspørsmål, skriver Devine videre.  Hun forlangte bruken av magnetometer utenfor Husets kammer, innførte strenge krav om bruk av munnbind mot korona, og hadde tilsyn med installering av sikkerhetsgjerdene rundt Capitol. Hun hadde også tilsyn med gjerdet som ble reist etter ryktet om et rally 18. september 2021, som aldri ble noe av.

Miranda Devine tror rapporten fra Republikanerne er en «forrett» til fremtidige undersøkelser neste år når de har flertall i Huset. Langt fra å være et forsøk på hevn, gir de fornuftige anbefalinger for å forhindre en ny katastrofe, inkludert reform og tilsyn med Capitol Police Board.

Den identifiserer sikkerhetsfeil som enda ikke har blitt rettet opp. Capitol-politiet (USCP) var håpløst underbemannet og kjempet i blinde mot opprørerne den 6. januar.  Etterretningstjenesten mislyktes i å advare USCP-ledelsen og politiet om trusselen om vold, til tross for at de innhentet tilstrekkelig informasjon til å forutse og forberede seg på volden.

Den endelige trusselvurderingen tre dager før opprøret advarte om et voldelig scenario der Kongressen kunne bli angrepet av væpnede Trump-tilhengere. Men advarselen ble begravd mot slutten av det 15 sider lange dokumentet. Den ble ikke inkludert i oppsummeringen av trusselbildet og heller ikke nevnt i tre påfølgende daglige etterretningsrapporter.

Republikanerne legger mye av skylden på assisterende direktør for USCPs etterretning avdeling, Julie Farnam. Hun hadde sluttet seg til Capitol-politiet fra Department of Homeland Security (DHS) bare 10 uker før opprøret, og hadde jobben med å effektivisere etterretningsenheten.

Dokumenter og vitnesbyrd viser at umiddelbart etter at hun ble ansatt i USCP sluttet etterretningsavdelingen å fungere. Uten å sette seg inn i jobben og bli kjent med systemet, begynte Farnam å demontere systemene som hadde holdt Kongressen trygt så lenge.

– Informasjon om planlagte protester og trusler om vold ble nærmest lagt på hylla og ikke ordentlig analysert og formidlet på grunn av Farnams feilplasserte prioriteringer.

– En analytiker vitnet: – I tidspunkt før 6. januar gjorde vi ikke proaktive søk på sosiale medier slik vi hadde gjort før. Vi var strengt reaktive.

Farnam sa imidlertid til CBS i år at teamet hennes ikke bærer noe ansvar for angrepet på Kongressen, og insisterte på at de ga tilstrekkelig trusselvurdering til politiledelsen før opprøret:

– Jeg synes vi gjorde en utmerket jobb. . . Jeg er den som har jobbet utrettelig. . . for å rette opp dette skipet.

– I think we did an excellent job . . . I am the one who has worked tirelessly . . . to right this ship.

Pelosi ba sjefen for Capitol-politiet trekke seg dagen etter 6. januar.

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.