Sverige har sett eksempler hvor barn kontakter de kriminelle nettverkene for å få begå drap, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

– Vi opplever at uskyldige blir drept og at små barn blir vitner til hendelser de aldri vil glemme. Sverige opplever terrorlignende voldshandlinger uten sidestykke, sa Thornberg på en pressekonferanse fredag formiddag.

En hovedoppgave for politiet og samfunnet framover blir å forhindre barn fra å begå drap, understreker han.

– De kriminelle nettverkene er hensynsløse, og rekrutteringen fortsetter. Den må opphøre. Vi har til og med en situasjon der vi har barn som kontakter nettverkene for å bli mordere, sier Thornberg.

300 tatt for grove våpenbrudd

Rikspolitisjefen opplyser at svensk politi har siktet nær 300 personer for grove våpenlovbrudd hittil i år, mer enn noen gang før.

– Hver uke forhindrer vi drap og sprengninger. Vi tar narkotika, våpen og penger. Vi fins overalt og fyller de utsatte områdene med blått, sier Thornberg.

Han sier at selv om de har pågrepet mange, styres nettverkene av folk i utlandet, og stadig nye medlemmer rekrutteres i Sverige.

Politiet og landets sosialmyndigheter skal mandag levere en rapport til regjeringen om hvordan arbeidet kan samordnes og styrkes framover.

Har snakket med forsvaret

Sammen med politiets nasjonale innsatsleder og Sveriges fungerende riksadvokat lovet Thornberg fredag en økt innsats fra alle landets kriminalforebyggende organer.

– Vi skal slå til hardt, ligge tett på og jobbe raskt. Men vi må få mulighet til å fokusere, sier Thornberg.

Han fortalte under pressekonferansen at han samme dag har hatt en samtale med ledelsen for forsvaret.

– Vi har et tett samarbeid med Försvarsmakten, men ønsker mer bistand fra dem. Vi ba om dette vinteren 2020, så det er bra at dette spørsmålet aktualiseres nå, sier han.

Fortsatt blå kommando

Thornberg fikk spørsmål fra en journalist om hva konkret han mener forsvaret kan bidra med.

– Vi trenger alle krefter for å lykkes. Dels kan de bistå ved alvorlige hendelser med overvåkingsoppdrag, logistikk og kjøretøy. En annen kompetanse de har, er analysearbeid slik at vi kan forbedre punktsikkerhet i politiets arbeid.

– Men det er ikke snakk om å sette inn forsvaret i direkte kriminalitetsbekjempende arbeid. Det er fortsatt politiet som skal ha kommandoen i Sverige i fredstid, understreker han.

Ny lovendring

Johan Olsson, leder for svensk politis nasjonale operative avdeling (NOA), varsler betydelig økt nærvær av politi i utsatte områder.

– Vi kommer også til å sette av store ressurser for å øke informasjonsinnhentingen ved hjelp av en lovendring som trer i kraft på søndag, sier Olsson.

Lovendringen gjør det mulig for politiet å avlytte de kriminelles telefoner uten konkret mistanke om lovbrudd.

September har vært den dødeligste måneden i Sverige på fire år. Hittil er tolv mennesker drept.

For å håndtere de mange etterforskningene har også mange påtalejurister fra rundt om i landet blitt midlertidig hentet inn til de berørte regionene, opplyser fungerende riksadvokat Katarina Johansson Welin.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.