Britenes innenriksminister Suella Braverman mener ukontrollert og illegal migrasjon utgjør en «eksistensiell utfordring» for Vesten. Dette sa hun under en tale i Washington DC i dag.

Braverman er ikke kategorisk motstander av innvandring, og sa at det finnes en mulighet for å oppnå et  «optimalt nivå av migrasjonen». Men det som har skjedd de siste 25 årene, hvor migranter har strømmet til de britiske øyer (og resten av Vest-Europa, red. anm.), har vært «for mye for raskt», skriver The Telegraph.

Hun uttrykte bekymringer over en mangelfull integrering uten at heller hun forklarer hva denne såkalte integreringen egentlig betyr i praksis. Men konklusjonen var klar: Multikulturen har vært et mislykket prosjekt.

Hun sa at hvis kulturforandringer skjer for fort og er for stor, så blir den eksisterende kulturen tynnet ut, og til slutt vil den slutte å eksistere.

Talen ble holdt for tenketanken American Enterprise Institute.Som nevnt beskrev hun migrasjonskrisen, som både USA og Europa opplever, som en eksistensiell krise. Nasjoner som ikke kan beskytte sine egne grenser overlever ikke lenge, hevdet den britiske innenriksministere, og de vil også miste støtten blant den opprinnelige befolkningen.

– It is an existential challenge for the political and cultural institutions of the West. Just as it is a basic rule of history that nations which cannot defend their borders will not long survive, it is a basic rule of politics that political systems which cannot control their borders will not maintain the consent of the people, and thus not long endure.

Siden illegal migrasjon er «en permanent og strukturell utfordring», så må man handle nå. Jo lenger man venter, desto vanskeligere blir det å løse problemene, mener Braverman.

Hun har uttrykt et ønske om en debatt om å reformere flykningkonvensjonen som FN vedtok i 1951, og som egentlig var ment å hjelpe folk som opplevde krig i nærområdet. I dag kan man jo i praksis søke asyl på motsatt side av jordkloden bare fordi man frykter å bli forfulgt.

Sunak blir oppfordret til å stanse båtene i kanalen fysisk

Vest-Europeiske velferdsstater er de som rammes hardest, for migrantene håndplukker hvilket land de vil søke asyl i, noe som Braverman mener er både absurd og ikke bærekraftig.

– The status quo, where people are able to travel through multiple safe countries, and even reside in safe countries for years, while they pick and choose their preferred destination to claim asylum, is absurd and unsustainable.

Braverman sa at at internasjonalt samarbeid var nødvendig for å håndtere migrasjonsproblemet, men at «nasjonene kan ikke bare sitte på hendene mens en reformprosess utspiller seg».

Britenes statsminister har som en av sine fem valgløfter lovet å stanse båtmigrantene. Men manglende politisk vilje, og protester fra jurister og militære offiserer, skaper problemer.

Ingen eksterne krefter kan nekte britene å stenge kanalen. Men det virker umulig hvis man ikke er villige til å bruke makt.

Avslutningsvis sier Braverman at det nok er uenighet rundt dette temaet, men at hun håper at alle kan si seg enige i at vi lever i en verden som preges av utdaterte legale modeller.

–While we may have different views as to the solutions, I hope we can at least agree on one thing: That we are living in a new world bound by outdated legal models.

Du kan se hele talen nedenfor.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.