Den svenske utenriksminister Tobias Billström sa i sin tale til FNs hovedforsamling at regjeringen vil foreta en revisjon av loven om offentlig sikkerhet som gir politiet anledning til å forby koranbrenninger på offentlig sted.

Den svenske regjering signaliserer dermed at den vil følge den danske som har lagt frem en lov som forbyr «utilbørlig behandling» av alle religiøse objekt.

Billström var uforbeholden i sin fordømmelse av koranbrenninger og påsto at de som sto bak gjorde det for å skape splid mellom folkegrupper. Det er en meget tendensiøs tolkning. De som har brent Koranen har gjort det for å protestere mot innholdet og den legitimering og oppfordring til vold og undertrykkelse den rommer.

Den svenske utenriksminister valgte heller å be uforbeholdent om unnskyldning overfor verdens og Sveriges muslimer.

Billström velger å tolke en handling ut fra den krenkedes oppfatning. Han nevner ikke ytringsfriheten med ett ord, annet enn mot slutten i en generell vending.

Da den forrige ytringsfrihetskommisjonen under Francis Sejersted avleverte sin rapport var en av konklusjonene at den krenkede ikke kunne få definere grensene for ytringsfrihet.

In recent months, Sweden has witnessed disrespectful burnings of the Quran. These desecrations are being carried out by extremists and provocateurs that seek to sow division between Muslims and non-Muslims.

We must not let these provocateurs succeed.

The Swedish Government is firm in strongly rejecting any act of intolerance. The offensive acts committed by individuals at demonstrations in Sweden do not reflect the opinion of the Swedish Government nor that of the majority of the Swedish people.

Over the years, Sweden has received a great number of Muslims and has strived to integrate the newcomers and their children into our society. Sweden remains in close dialogue with the Muslim world and has invited the Secretary-General of the OIC to visit Sweden.

The rights to freedom of religion, freedom of assembly, freedom of expression and freedom to demonstrate are constitutional rights in Sweden. These freedoms have served our society and our social cohesion well and made us an open and free society.

The Swedish Government has decided to carry out an inquiry to review the Public Order Act, which governs the Swedish Police Authority’s scope to deny a permit application to hold a public gathering.

We must stand together to combat all forms of racism, intolerance and hatred.

 

I løpet av de siste månedene har Sverige vært vitne til respektløse brenninger av Koranen. Disse skjendingene blir utført av ekstremister og provokatører som søker å så splid mellom muslimer og ikke-muslimer.

Vi må ikke la disse provokatørene lykkes.

Den svenske regjeringen er fast i sterkt å avvise enhver handling bygget på intoleranse. De fornærmende handlingene utført av enkeltpersoner under demonstrasjoner i Sverige reflekterer ikke synspunktet til den svenske regjeringen eller flertallet av det svenske folket.

Gjennom årene har Sverige mottatt et stort antall muslimer og har strebet etter å integrere nykommerne og deres barn i vårt samfunn. Sverige opprettholder tett dialog med den muslimske verden og har invitert generalsekretæren for Organisasjonen for Islamsk samarbeid til å besøke Sverige.

Retten til religionsfrihet, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet og retten til å demonstrere er grunnlovsfestede rettigheter i Sverige. Disse frihetene har tjent vårt samfunn og vår sosiale samhørighet godt og har gjort oss til et åpent og fritt samfunn.

Den svenske regjeringen har besluttet å gjennomføre en undersøkelse for å gjennomgå lov om offentlig orden, som regulerer det svenske politiets myndighet til å nekte en søknad om tillatelse til å holde en offentlig samling.

Vi må stå sammen for å bekjempe alle former for rasisme, intoleranse og hat.

 

 

At Sveriges utenriksminister står og lover en endring av loven om offentlig ro og orden overfor den islamske verden, er som et varslet knefall.

Russland

Men overfor Russland var den svenske utenriksminister til gjengjeld offensiv og kontant. Mesteparten av talen handlet om oppdemming, bekjempelse og avstraffelse av  Russland.

In blatant violation of international law, Russia is attempting to deny Ukraine its right to exist as a sovereign nation. If we allow this to happen, Russia will only continue its imperial ambitions. This will not stop with Ukraine. Ukraine’s soldiers are fighting not only for Ukraine’s survival, but also for our security and for the respect for territorial integrity. (…)

Russia must, and will, be held to account.(…)

Accountability, including for the Crime of Aggression, is a condition for justice to the victims and a deterrent against future violations. Sweden supports the establishment of a tribunal for the crime of aggression committed against Ukraine.

Billström understreket at Sverige nå forlater en nøytralitetslinje det har fulgt siden 1812, m.a.o. er det et historisk skifte. Man går fra nøytral til krigersk på noen få måneder.  Det er skjellsettende.

Men overfor OIC er Sverige medgjørlig. Der selges frihetene ut som Sverige har nytt godt av i 200 år. Hva slags Sverige blir dette?

 

Sweden’s National Statement at the 78th Session of the United Nations General Assembly 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.