Bare minutter etter at politiet torsdag morgen bortviste demonstranter som blokkerte veien inn til de ulovlig oppsatte vindkraft-anleggene på Fosen, var aksjonistene tilbake. Motvinds Eivind Salen poengterer at aksjonistene slipper igjennom grunneiere og andre med bruksrett til området.

Bakgrunnen for bortvisningen er en formell anmodning fra Aneo, som drifter vindkraftanlegget på Roan.

– De ønsket å komme inn på anlegget for å jobbe, og dermed valgte vi å bortvise demonstrantene fra stedet. (NTB)

Uklar juss

Flere aksjonister reagerer på lovhjemmelen politiet brukte, som oppgis å være at de hindret fri ferdsel. Tirsdag fikk aksjonistene, som startet sin blokade i Roan sist mandag, tung juridisk støtte for sin blokade av anlegget:

– Dette er å tjene penger på uberettiget bruk av en annen manns eiendom, sier Advokat Erik Keiserud til NRK.

Mannen i den sorte kappen trekker frem ekspropriasjonen som ble kjent ugyldig av Høyesterett, som han mener er blitt oversett i denne saken.

Ekspropriasjon betyr overdragelse av eiendoms- eller bruksrett ved tvang, mot erstatning fastsatt ved rettslig skjønn.

Skjønn ble imidlertid nektet av Høyesterett. Det betyr at reindriftsfamiliene i Fosen har bruksrettigheter på Storheia og Roan.

Derfor er driften i de nevnte anleggene ulovlig, mener advokaten.

I straffelovens § 346 kommer det frem at ingen skal kunne bruke en annen manns eiendom, slik at de som har rettigheter lider tap eller ulempe. (NRK)

Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet (OED) og driftsselskapet Aneo avviser Keiseruds – og aksjonistenes – innsigelser:

– Høyesterettsdommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort uten videre.

Statssekretær Sæther ble spurt om Roan- og Storheia vindparkanlegg drives i strid med loven.

– Selve driften av anleggene reguleres av konsesjonsvedtakene. Fram til nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene, svarer Sæther.

Energiselskapet Aneo avviser også ulovlig drift. Selskapet er et samarbeid mellom Trønderenergi og Hitecvision.

Aneo har aksjemajoritet i Roan Vind og er deleier i Storheia Vind. (NRK)

TrønderEnergi – som eies av 19 trøndelagskommuner og KLP – gikk i juni 2022 sammen med Hitecvision og dannet et selskap som fikk navnet Aneo (‘det nye’). Leter en på bedriftsdatabasen Proff, vil en se at selskapsnavnet Aneo AS inngår i et konsern med totalt 20 selskaper, der morselskapet heter Aneo Renewables Holding AS.

 

Vindkraft-demonstranter på Fosen bortvist av politiet (NTB/Document)

Advokat Keiserud mener staten tjener penger ulovlig på Fosen (NRK)

Driften av vindturbinene på Fosen må stoppes (Kronikk av Erik Keiserud, Dagens Næringsliv, 16.03.23)

Trønderenergi og Hitecvision: Nytt energiselskap skal hete Aneo (E24)

Les også:

Vindmøllene på Fosen må ned

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.