Jens Edvin A. Skoghøy var en av 11 dommere da Høyesterett i storkammer behandlet Fosen-saken. Han mener det er svært spesielt at regjeringen og statseide selskaper har latt turbinene gå på ugyldige vedtak og fortsatt ikke har fulgt opp dommen.

– Det er helt ekstraordinært at staten ikke innretter seg etter en dom, sier Skoghøy.

«Regjeringen er på kollisjonskurs med rettsstaten», var et av budskapene fra samiske aksjonister, skriver Vårt Land.

Skoghøy understreker at det er flere enn aksjonistene som har påpekt dette. Dommerforeningen skrev i november brev til statsministeren og stortingspresidenten.

– Det er helt eksepsjonelt at Dommerforeningen gjør det. Jeg har ikke hørt om noe tilsvarende, sier Skoghøy.

Den tidligere høyesterettsdommeren beskriver det hele som spesielt.

– Høyesterett avsa dom i oktober 2021. Siden da har de ikke hatt noe grunnlag for å drive vindkraftverkene. Med dommen ble det rettskraftig avgjort at konsesjonen og ekspropriasjonstillatelsen var ugyldig. Vindkraftverkene har drevet på en ugyldig konsesjon, og det er ulovlig virksomhet det som har foregått, sier han.

Samisk barnehage i Oslo ville ikke ha besøk av Støre

Han påpeker at hvis staten og vindkraftselskapene tok sikte på å reparere vedtaket, kan det være mye forlangt å kreve umiddelbar riving. Myndighetene måtte ha anledning til å se på om bruddet kunne løses gjennom erstatningsareal og en avtale.

– Men da måtte man i det minste stoppe turbinene og produksjonen mens dette pågikk, sier Skoghøy.

Skoghøy mener at det er villedende når det av flere blir sagt at Høyesterett ikke har beskrevet hva som skal være løsningen.

– Det Høyesterett skal prøve, er om vedtaket er gyldig. Når det ikke er det, er det ulovlig virksomhet. Man har ikke adgang til å drive virksomhet på annen manns eiendom ulovlig. Da er det en naturlig konsekvens at virksomheten må opphøre, sier Skoghøy.

Skulle reinbeitedistriktene ha fått en rettsavgjørelse på at turbinene måtte rives, måtte de ha gått til et nytt søksmål og krevd tvangsfullbyrdelse.

– Det er jo uvanlig at man skal være nødt til det i en sak mot staten. At en privat part ikke retter seg etter en dom, kan skje, og at man da må iverksette tvangsfullbyrdelse. Men at man skal gjøre det overfor statseide selskaper, er spesielt, sier Skoghøy og lar ordene henge i lufta, før han avslutter:

– Overfor staten er det heller ikke mulig å gjennomføre tvangsfullbyrdelse.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.