Senator Chuck Grassley og Representant James Comer har erfart at FBI sitter på et dokument som viser at Biden-familien har solgt innflytelse mot penger og forlanger å få det utlevert. Gitt FBIs rulleblad stoler de ikke på at FBI tar affære av egen hånd.

«We believe the FBI possesses an unclassified internal document that includes very serious and detailed allegations implicating the current President of the United States,» Grassley said. «What we don’t know is what, if anything, the FBI has done to verify these claims or investigate further. The FBI’s recent history of botching politically charged investigations demands close congressional oversight.»

Said Comer: «The information provided by a whistleblower raises concerns that then-Vice President Biden allegedly engaged in a bribery scheme with a foreign national. The American people need to know if President Biden sold out the United States of America to make money for himself. Senator Grassley and I will seek the truth to ensure accountability for the American people.»

«Vi mener FBI besitter et uklassifisert internt dokument som inkluderer svært alvorlige og detaljerte påstander som impliserer USAs nåværende president,» sa Grassley. «Det vi ikke vet er hva, om noe, FBI har gjort for å bekrefte disse påstandene eller undersøke videre. FBIs nyere historie med å feile politisk ladede etterforskninger krever tett kongresstilsyn.»

Comer: «Informasjonen gitt av en varsler vekker bekymring for at daværende visepresident Biden angivelig var engasjert i en bestikkelsesordning med en utenlandsk statsborger. Det amerikanske folket trenger å vite om president Biden solgte ut USA for å tjene penger til seg selv. Senator Grassley og jeg vil søke sannheten for å sikre ansvarlighet for det amerikanske folket.»

 

https://justthenews.com/accountability/political-ethics/fbi-has-document-alleging-pay-play-scheme-involving-joe-biden

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.