De siste tyve årene har vært viet Document. Jeg var så heldig å jobbe i VG som redaksjonsassistent og i NTB i mange år på utenriks. Det var den gangen redaksjoner var privilegerte som hadde tilgang til utenlandske byråer. Med internettrevolusjonen kunne alle starte sin egen redaksjon. Dette var en revolusjon. Men hvor lenge var Jeppe i paradis? De som har samlet enormt med makt og penger forsto plutselig at ytringsfriheten var en trussel. De siste syv år har vært preget av at Vesten har fått en elite som blir stadig mer repressiv. Vår oppgave blir å bekjempe denne eliten som mediene er blitt en del av. Det er en spennende oppgave selv om vi ikke har hånden ned i statens dype lommer. Det gir en følelse av frihet å måtte sørge for oppdriften selv.

Kort bio: Født i Nannestad, gymnas på Jessheim og Gudbrandsdalen landsgymnas. I Oslo var det motkulturen i Hjelms gate og møtene i Studentersamfunnet som var sentrum. Vi hadde startet en bokcafé som ble til dagens Tronsmo. Vi solgte bøker som ML’erne ikke likte. Trotskisme og Rosa Luxembourg. Var på SUFs første sommerleir på Tromøya i 1968. Det skjedde mye, også privat. Etter ett år i København begynte jeg på Blindern igjen og tok tysk, engelsk, idehistorie og historie hovedfag. Det var da jeg havnet i VG. Siden var det nyheter, spesielt da krigene på Balkan begynte. Vest-Europa var lunkne. Det var et før og etter Bosnia og Kosovo. Document har vært mitt liv de siste tyve år og det blir bare bedre og bedre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.