Verdens viktigste politiske bevegelse utenfor USA – sett med amerikanske øyne – er hverken Høyre eller Arbeiderpartiet. Det er det nasjonalkonservative indiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP). 

Vanskelig å forstå i Vest 

– Narendra Modis BJP er med utgangspunkt i USAs interesser, verdens viktigste utenlandske politiske parti, skriver Walter Russell Mead i Wall Street Journal

BJP kombinerer de mest markante prinsippene til tre av verdens store politiske bevegelser – Israels Likud, Kinas kommunistparti og Egypts muslimske brorskap. 

BJP er den bevegelsen vi i Vest har størst problemer med å forstå fordi den vokser ut av en kulturell og politisk historie som er ukjent for de fleste ikke-indere.

En hinduistisk vei inn i moderniteten

BJPs dominerende posisjon ved valg avspeiler suksessen til en «en gang marginal, obskur sosial bevegelse for nasjonal fornyelse med røtter i generasjoner av aktivister og sosiale tenkere som alle har vært med på å stake ut en særegen hinduistisk vei inn i moderniteten».

  • I likhet med det muslimske brorskap omfavner BJP sentrale trekk ved moderniteten, men avviser mange av den vestlige liberalismes ideer og prioriteringer. 
  • I likhet med det kinesiske kommunistparti ønsker BJP å kunne lede en nasjon med en befolkning på mer enn en milliard, til å bli en global supermakt.
  • I likhet med Likud kombinerer BJP en grunnleggende markedsvennlig økonomisk politikk med folkelig retorikk og tradisjonelle verdier. Samtidig klarer partiet å kanalisere aggresjonen til dem som har følt seg ekskludert og foraktet av en globalistisk, vestlig fokusert kulturell og politisk elite.

Verdens kanskje mektigste sivilsamfunnsorganisasjon

Fra å være en marginalisert gruppe intellektuelle og religiøse entusiaster, har BJP utviklet seg til verdens kanskje mektigste sivilsamfunnsorganisasjon. Vesten er nødt til å engasjere seg dypere i hva BJP er for noe:

– Det er viktig fordi BJP sitter trygt ved roret i indisk politikk i en tid da landet er ved å bli en ledende økonomisk makt. India er sammen med Japan, bærebjelken i amerikansk strategi i skjæringen mellom Det indiske hav og Stillehavet.

– Å forstå BJPs hindunasjonalistiske ideologi er like viktig for dem som ønsker å engasjere seg økonomisk i India som for diplomater og politikere som ønsker å bygge opp et stabilt strategisk forhold til landet, skriver Mead.

Bharatiya Janata Party

BJP er et indisk pro-hinduistisk postkolonialt politisk parti. Det har bred støtte i de høyere kaster og partiet har gitt medlemmer av de lavere kaster en rekke fremtredende poster.

BJP har sine røtter i 1950-tallets Bharatiya Jana Sangh som gikk inn for å bygge fremtidens India på en sterk føderal stat og hinduistisk kultur.

Hindutva

BJP ble formelt opprettet i 1980 på grunnlag av Hindutva (hinduisme er en religion mens hindutva er kultur eller ideologi) som definerer en indisk kultur bygget på hinduistiske verdier og nærer skepsis til sekulære verdier. 

BJP begynte å gjøre suksess ved valg i 1989 da partiet gikk inn for å oppføre et hinduistisk tempel i et område som hinduene betraktet som hellig, men hvor det var oppført en moské (Babri Masjid). Rivningen av Babri Masjid i 1992 medførte vold i hele landet og mer enn tusen døde. 

For BJP er hinduisme og indisk nasjonal identitet mer eller mindre synonymt – på samme måte som hinduisme i eldgammel tradisjon ikke skiller mellom religion og kultur

Hinduenes tur

I vestlig politisk historie har vanligvis flertallet dominert minoriteten mens det motsatte har vært tilfelle i India; minoriteter har i århundreder dominert majoriteten, først var det muslimer, deretter europeiske kristne. Hindutva antyder at tiden er moden for at hinduer hevder seg politisk.

I 2014 vant BJP en klar seier ved valget til Lok Sabha (det indiske underhuset) med Narendra Modi som statsministerkandidat. Partiet vant igjen i 2019 og lite tyder på annet enn at de vinner med klar margin også i 2014. Modi er en medrivende taler med en overbevisende livshistorie, han er født inn i en beskjedent bemidlet laverestående kastefamilie.

Idag kontrollerer BJP 16 av Indias 29 delstater mens erkerivalen Kongresspartiet er redusert til tre stater.

 

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som ebok!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.