Norge skal betale for pensjoner og sosiale tjenester i Ukraina. Det samme gjør Biden-regimet. Det vekker stadig større irritasjon på grunnplanet at Washington føler større omsorg for et land langt borte enn egne borgere. Ser vi opptakten til noe tilsvarende i Norge?
Den norske regjeringen vil være førstemann i konkurransen om å hjelpe Ukraina. Ett enkelt spørsmål: Hvor blir pengene av? Hvem tar ansvaret for at de når de svake? Vi har våre tvil etter at vi har hørt beskrivelser av ukrainere i Portugal som kjører rundt i Porscher. Ukraina er kjent for sin korrupsjon. Skulle krigen totalforandret dette? Zelenskyj har selv en 14-romsvilla i Toscana. Den skriver seg fra tiden før krigen, men likevel.
Et annet spørsmål som ikke stilles: Er det sikkert Ukraina klarer å absorbere så mye penger?
Ikke før er en våpenpakke vedtatt før de skriker på mer. Er ammunisjonen brukt opp før den ankommer?
La oss først se på hvordan det står til her til lands. De på bunnen er ikke sexy nok for mediene og politikerne. De gjør ikke noe vesen av seg. Men de dukker fra tid til annen opp i statistikkene. Du skal ikke ha så veldig stor fantasi for å se menneskene bak disse tallene:
Uføre er ekstra hardt rammet av dyrtiden

Seks av ti som sliter økonomisk, er uføre, viser ny undersøkelse.

Blant de som sliter mest økonomisk, dominerer de uføre og de med økte utgifter knyttet til sykdom og nedsatt funksjonsevne.

– Disse gruppene har det veldig knapt. Mange har brukt opp sparepengene og har problemer med å betale for lån, strøm og mat. Mislighold av regninger og lån ser vi også i disse gruppene, sier SIFO-forsker Christian Poppe i en pressemelding.

De økonomiske problemene har ført til at 23 prosent i disse gruppene har redusert matforbruket, mens 13 prosent har hoppet over måltider, viser undersøkelsen.

Rapporten har sett på de som lever på 100 prosent uføretrygd. Den har ikke tatt for seg andre sårbare grupper, som mottakere av sosialhjelp eller de som går på arbeidsavklaringspenger.

Dette er jo «svenske tilstander» – gamle som ligger på gulvet på kjøkkenet med komfyren som vifteovn.

Du skal være ganske høy på deg selv for å bevilge 75 milliarder til Ukraina og snakke om at nordmenn må stramme inn. Samtidig velter staten seg i penger. Vedum er rik som Krøsus.
Norge gir 2 milliarder kroner til velferdstjenester i Ukraina

Norge setter av 2 milliarder kroner i støtte til Ukraina. Pengene skal hjelpe den ukrainske staten til å drive skoler og sykehus og utbetale pensjon.

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å kunne fortsette å levere grunnleggende tjenester som skole, helse og pensjoner til befolkningen. Vi skal sørge for at pengene når dem raskt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Budsjettstøtten til Ukraina går gjennom Verdensbanken og er en del av Nansen-programmet , som ble vedtatt av Stortinget 14. mars i år. Støttepakken har et omfang på 75 milliarder kroner over de neste fem årene.

– Vi vet at Ukraina har et akutt behov for penger. Samtidig bidrar vi til reformer som legger grunnlag for økonomisk vekst framover, gjenoppbygging og europeisk integrasjon etter krigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Trygg på at pengene blir brukt rett

Siden Ukraina ligger langt framme med digitale banktjenester, ligger det godt til rette for å kontrollere at pengene brukes til klart definerte formål, påpeker regjeringen.

Samtidig er Ukraina avhengig av å dekke underskuddet sitt for å ro i land en avtale om et nytt omfattende støtteprogram fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

IMF-programmet er nødvendig for å sikre fremgang i reformer som vil bidra til økonomisk stabilitet i Ukraina.

– Tett kontakt med EU, Nato og Verdensbanken

– God koordinering med EU og andre land som støtter Ukrainas frihetskamp, er helt nødvendig for å hjelpe Ukraina best mulig. Jeg er veldig glad for at vi har hatt tett kontakt med EU, Nato, Verdensbanken og andre aktører gjennom dette spesielle året, og at vi fortsetter å koordinere innsatsen fremover, tilføyer Huitfeldt.

Norge har tidligere gitt 300 millioner kroner i budsjettstøtte via Verdensbanken, i tillegg til 1 milliard kroner til reparasjoner av viktig infrastruktur som strømnett, vei og jernbane.

Verdensbanken har siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor hentet inn 20,6 milliarder amerikanske dollar – tilsvarende 206 milliarder norske kroner – i støtte til Ukraina. Av dette er over 18 milliarder dollar allerede utbetalt.

Ikke noe annet land har nytt godt av en slik gavmildhet som Ukraina. Det fremstår mer og mer som om Ukraina er et prosjekt noen har bestemt seg for å bruke, til å tukte sin egen befolkning og legge om energipolitikken.

Samtidig sliter en betydelig gruppe mennesker. Langt inn i middelklassen må folk snu på krona og mange vet ikke sin arme råd for å få endene til å strekke til.

Det later ikke til å affisere maktsentraene som fortsetter å vedta «reformer». Ordet reform er ved å bli et dirty ord. Når våre politikere snakker om «reform» skal man passe seg. Skattereform (grunnrenteskatt), grønt skifte, energisertifisering av hus, og regionplaner for bosetting.

Alt handler om kontroll og du skal betale.

 

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.