Zelenskyj sammenligner Ukraina med Europa etter andre verdenskrig, og ber G7-landene stille opp med en «Marshall-plan» for å gjenoppbygge landet etter krigen. Trolig burde Zelenskyj brukt en kalkulator først.

Vi har hørt lignende utspill om andre områder, som at vi trenger en «Marshall-plan» for Afrika.

– Vi trenger en tydelig plan for gjenreisingen av Ukraina. Tilsvarende det Marshall-planen var for Europa etter krigen, sa Volodymyr Zelenskyj i talen til toppmøtet torsdag og viste til USAs økonomiske hjelpepakke til et Europa som lå i ruiner etter andre verdenskrig. (NTB-AP)

Men problemet er at en slik plan ikke vil ha den minste effekt uten at den mangedobles i beløp sammenlignet med originalen.

Marshall-hjelpen, på totalt 13,2 milliarder dollar, var støtte til totalt 16 land og skulle brukes til gjenoppbygging. Dette tilsvarer rundt 168 milliarder dollar i 2024, nesten 1760 milliarder norske kroner.

Siden januar 2022 har de fleste vestlige land lovet mer enn 380 milliarder dollar i bistand til Ukraina, inkludert nesten 118 milliarder dollar i direkte militær bistand til Ukraina fra enkeltland.

380 milliarder dollar er allerede langt over det dobbelte av hva som ble utbetalt i støtte til store deler av Vest-Europa etter verdenskrigen. Document har tidligere skrevet om representanter for Seniortanken, som mener Norge alene skal donere 1000 milliarder kroner til Ukraina, altså gi godt over halvparten så mye i støtte til Ukraina som giganten USA ga til et Europa i ruiner i løpet av fire år.

Verdensbanken anslår at det vil koste minst 4.700 milliarder kroner å gjenoppbygge Ukraina. Prisen øker selvsagt for hver dag krigen pågår, ettersom stadig mer ødeleggelser påføres ukrainsk infrastruktur. Her er det en viss overlapping, avhengig av når krigen tar slutt. Men konklusjonen er klar: Marshall-hjelpen vil være minimal sammenlignet med den støtten Zelenskyj håper på.

Ukraina skal gjenoppbygges, men «det grønne skiftet» må prioriteres

Det er selvsagt mange i Vesten som mener det er riktig å støtte Ukraina så langt det lar seg gjøre. Det blir uansett nokså feil å sammenligne dette med det USA gjorde etter andre verdenskrig, både i mål, mengde og varighet.

Zelenskyj ga skryt til G7-lederne, og sa at opphevelsen av restriksjoner på bruken av våpen Ukraina har fått fra Vesten øker motstandskraften mot russiske luftangrep.

Som Document skrev tidligere i dag har G7-landene også blitt enige om å gi Ukraina et «lån» på 50 milliarder dollar. Dette skal tilbakebetales med rentene av russernes fryste midler på 300 milliarder dollar.

Talsperson for russisk UD, Maria Zakharova, sier at Russland har laget lister over vestlige tilgodehavender i Russland. De vil bli konfiskert. Nato og EU skyter seg selv i nakken, og det er neppe noen som har evne eller vilje til å gi oss en ny Marshall-hjelp.

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.