Flere jurister sier at staten kan risikere et gigantisk erstatningssøksmål i Fosen-saken.

– Dette er en sak hvor svært mange ulike fagområder spiller inn: ekspropriasjonsrett, menneskerettigheter, reindriftsrett, eiendomsrett og forvaltningsrett. Det medvirker nok også til at vi ser så mange ulike meninger om hvordan saken skal forstås, sier førsteamanuensis i jus ved Universitetet i Oslo (UiO), Katrine Broch Hauge, til Vårt Land.

Hun påpeker at den ugyldige konsesjonen er statens ansvar. Samtidig er det ikke gitt hva utfallet blir dersom det blir strid mellom staten og eierselskapene Fosen Vind og Roan Vind om hvem som skal ta regninga for å rette opp.

Hvorvidt staten ender opp med et erstatningsansvar overfor selskapene, kommer blant annet an på hvor langt regjeringen vil strekke seg etter aksjonene i hovedstaden.

– La oss si at menneskerettighetene kunne vært oppfylt med visse avbøtende tiltak mens vindmøllene får stå. Hvis man likevel krever fjerning fordi det politisk sett er vanskelig å komme frem til noe annet, så vil det tale for at staten blir erstatningsansvarlig, sier jusprofessor Ivar Alvik ved UiO, som har spesialisert seg på erstatningsrett, forvaltning og konsesjonssaker.

Nordmenn velger billigere strøm foran reindriftssamenes vinterbeite på Fosen

Jurist i LO, med doktorgrad om det offentligrettsliges erstatningsansvar, Gøril Bjerkan, mener det kan bli snakk om et enormt erstatningsbeløp som norske skattebetalere må stå for.

– Hvis selskapene har satt opp vindmøllene i god tro om at konsesjonen var gyldig, så kan de gå til erstatningssøksmål. Min vurdering er at de ikke vil få erstattet fremtidig inntjening, men jeg vil tro at de kan vinne frem med at staten må dekke kostnader ved å ta ned vindmøller, sier hun, og legger til:

– Det vil i så fall bli et gigantisk erstatningssøksmål mot staten. Det har vært mange søksmål mot ugyldige forvaltningsvedtak, men ingen i denne størrelsesorden.

Oslo Economics og Sweco har anslått at det vil koste 1-2 millioner kroner per vindmølle å rive. Det er totalt 151 vindmøller på Storheia og Roan, de to områdene hvor konsesjonen er ugyldig. I tillegg har Statkraft anslått at det kostet 5,8 milliarder kroner å sette opp de to anleggene, ifølge Teknisk Ukeblad.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.