LO har alltid sendt inn et felles høringssvar der de støtter regjeringens oljepolitikk, når regjeringen årlig lyser ut nye områder for oljeleting på norsk sokkel.

Det skjer ikke lenger.

I høringssvarene til årets utdeling har Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Handel og Kontor, Fellesforbundet og Industri Energi svart hver for seg, skriver Klassekampen.

Industriforbundene Fellesforbundet og Industri Energi støtter regjeringens ønske om å lete etter mer olje i Norskehavet og Barentshavet. Fagforbundet, NTL og HK, som organiserer ansatte i offentlig sektor, advarer mot planene.

Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, sier det var viktig for dem å komme med et eget innspill denne gangen.

– Det er ingen hemmelighet at vi har ulike syn i LO på utviklingen av olje- og gassindustrien. Vi må tørre å ha disse debattene. Vi er nødt til å sørge for at vi har et næringsliv i framtida som også tilfredsstiller klimamålene. Vi mener mye av kompetansen som i dag er i petroleumsnæringen, kan brukes til andre og grønnere næringer, sier han.

SV sliter med å få viljen sin i budsjett­forhandlingene: Økende frustrasjon

Handel og Kontor og Norsk tjenestemannslag (NTL) ber på sin side om at hele TFO 2023 stanses.

«Det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet til flere av områdene det åpnes for i TFO 2023, både økonomisk, økologisk, og for Norges evne til å oppfylle- og levere på de lovnadene og klimamålene nasjonen er forpliktet til», skriver Handel og Kontor, som organiserer blant annet kontor-, service- og butikkfunksjonærer.

Fellesforbundet og Industri Energi, som organiserer mange av de som jobber i olje- og gassektoren, støtter utlysningen. De trekker fram at fortsatt leteaktivitet og tildelinger er viktig både for regionene i Norge og for at Norge kan fortsette å være en stabil energileverandør til Europa.

Are Tomasgard, LO-sekretær og ansvarlig for olje og gass i LOs ledelse, skriver i en e-post at de ikke prioriterte å komme med et felles høringsinnspill.

«Dette er ikke noe linjeskifte fra LO sin side – vi følger opp LO-kongressens vedtak om å utvikle, og ikke avvikle, aktiviteten på norsk sokkel», skriver han.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.